Sign In

Đồng chí Trần Tiến Dũng Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

05/12/2019

Đồng chí Trần Tiến Dũng Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu
Ngày 04 tháng 12 năm 2019 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu, tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, các đồng chí lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố cùng toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục.
     Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Hướng - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và 2019 phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2020 của toàn tỉnh như sau: năm 2018: tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 97%, vượt chỉ tiêu được giao 23,5%; tỷ lệ thi hành xong về tiền đạt 80%, vượt chỉ tiêu được giao 46,5%; Tỷ lệ giảm việc có điều kiện chuyển kỳ sau đạt 6%, vượt chỉ tiêu được giao 1,5%; Tỷ lệ giảm tiền có điều kiện chuyển kỳ sau đạt 24%, vượt chỉ tiêu được giao 19,5%. Năm 2019: tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 95,9%, vượt chỉ tiêu được giao 21,4%; tỷ lệ thi hành xong về tiền đạt 78,7%, vượt chỉ tiêu được giao 43,7%. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác cơ bản đảm bảo tiến độ và hoàn thành theo kế hoạch đề ra từ đầu năm.
 

   
     Trong thời gian qua, được sự quan tâm của tỉnh và sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể, ngành thi hành án dân sự trên địa bàn đã vượt khó hoàn thành  đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao. Tuy nhiên, hoạt động thi hành án dân sự vẫn gặp không ít khó khăn như: tỷ lệ phân loại tiền có điều kiện thấp; công tác xử lý vật chứng còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất xuống cấp, chật hẹp, không đảm bảo điều kiện làm việc...
     Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chia se với những khó khăn, vướng mắc của đơn vị đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu trong thời gian qua. Mặc dù, trong điều kiện kinh tế trong nước, của tỉnh vẫn còn khó khăn, số việc và tiền phải thi hành án năm sau tăng hơn so với năm trước, song các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã đoàn kết, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
 
     Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch đề nghị các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Cục THADS tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:
     Một là, Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật THADS (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác THADS; Tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm đảm bảo thi hành đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án năm 2020 theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
     Hai là, Chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, hạn chế thấp nhất khiếu nại, tố cáo phát sinh trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
     Ba là, Phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong công tác THADS, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan trong Khối nội chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
     Bốn là, Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục, các Chi cục theo hướng sâu sát, quyết liệt. Tăng cường chỉ đạo rà soát, tập trung xác minh phân loại án, nhất là tỷ lệ thi hành án về tiền, nâng tỷ lệ án có điều kiện trên tổng số phải thi hành.
     Năm là, Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng theo vị trí, chức danh, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS các huyện, thành phố trực thuộc; bổ nhiệm chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.
Đối với đề xuất, kiến nghị đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị xây dựng báo cáo cụ thể trình Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, có ý kiến với các cấp, các ngành quan tâm phối hợp, hỗ trợ.
     Kết thúc buổi làm việc đồng chí Trần Tiến Dũng Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong năm qua của ngành đồng chí cũng tin tưởng rằng trong năm 2020 và những năm tiếp theo Cục THADS tỉnh Lai Châu tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tác giả ảnh: Hoàng Dương
Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Lai Châu

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: