Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THADS, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

14/05/2020

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THADS, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH  06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Chiều ngày 13 tháng 5 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020; biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra, thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo trong Chỉ thị của Chính phủ, của ngành và địa phương về phòng, chống dịch bệnh, nên thành phần tham dự hội nghị chỉ triệu tập các đồng chí Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; Kế toán hành chính, kế toán nghiệp vụ, công chức thống kê, tổng hợp Cục Thi hành án dân sự.
     Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tình hình và kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm năm 2020 của Cục THADS tỉnh. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/3/2020) toàn ngành thi hành án tỉnh Lai Châu thụ lý 1.078 việc, tăng 154 việc (16,7%) so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: số năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 130 việc, số tiền phải giải quyết là 10.807.931.000 đồng, giảm 48.376.941.000 đồng (81,2%) ( do đã trừ số chuyển số theo dõi riêng) so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó số có điều kiện, đã giải quyết xong về việc là: 884 việc, đạt tỷ lệ 87,8%, tăng 240 việc (37,2%) so với cùng kỳ năm 2019 (Vượt 5,8% so với chỉ tiêu được giao năm 2020); về tiền đã thi hành xong 2.978.991.000 đồng, đạt tỷ lệ 41,5%, giảm 2.182.076.000 đồng (42,3%) so với cùng kỳ năm 2019 (Vượt 2% so với chỉ tiêu được giao năm 2020). Số việc chuyển kỳ sau là 187 việc = 7.095.170.000 đồng. Các nhiệm vụ khác cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đã ra quyết định thi hành án cơ bản đảm bảo đúng thời hạn đối với các bản án, quyết định về dân sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Việc xác minh, phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện tại hầu hết các đơn vị đảm bảo chính xác, đúng pháp luật. Đã kiên quyết áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để thi hành dứt điểm một số vụ việc phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn góp phần nâng cao tỷ lệ thi hành án về việc, về tiền của toàn tỉnh. Đăng tải đầy đủ, kịp thời danh sách người phải thi hành án dân sự chưa có điều kiện thi hành lên Trang thông tin điện tử. Kỷ cương, kỷ luật hành chính tiếp tục được tăng cường.
 
(Quang cảnh của Hội nghị)

     Đồng thời tại Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 -2025; tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong ngành.
 
(Đ/c Lại Hữu Đồng - Phó Cục trưởng trao tặng giấy khen của Cục trưởng cho các cá nhân, đơn vị đạt danh hiệu
 điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020)
 
 
 


(lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố
ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2021- 2025)

     Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong công tác, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020.
 

(Đ/c Trần Công Hướng - Cục trưởng kết luận tại Hội nghị sơ kết)
 
     Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Công Hướng - Cục trưởng đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân trong công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2020, việc triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Tuy nhiên đồng chí cũng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Mặc dù kết quả thi hành xong về việc và tiền đều đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao nhưng số tiền thi hành xong giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 2.182.076.000 đồng = 42,3%). Một số lãnh đạo Chi cục chưa thực sự quyết liệt, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo điều hành, chưa chủ động nghiên cứu tìm ra các giải pháp mới để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành đơn vị. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của một bộ phận chấp hành viên, công chức chưa đảm bảo tiến độ và chất lượng, công tác tham mưu có lúc, có việc còn hạn chế. Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn ở một số đơn vị, một số công chức còn hạn chế. Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020 các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành án, thực hiện và chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao. Đồng chí yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đánh giá sâu sắc tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị; rà soát lại kế hoạch công tác, kịp thời bổ sung các nhiệm vụ mới, đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, nhằm đạt được mục tiêu kép vừa phòng chống tốt dịch bệnh, vừa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là quản lý chặt việc tổ chức thi hành án của chấp hành viên, tìm nguyên nhân và yêu cầu khắc phục ngay đối với các vụ việc thi hành án bị chậm tiến độ. Lên kế hoạch cụ thể giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, có giá trị thi hành lớn để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2020. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phần mềm đã triển khai. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình về quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là việc sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa đối với xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua theo các kế hoạch của Bộ, của Tổng cục và của Cục đã phát động, đặc biệt là triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống thi hành án dân sự. Đồng thời thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.
 
 

Tác giả ảnh: Hoàng Dương
Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Lai Châu

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: