Sign In

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ THADS năm 2021

27/01/2021

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ THADS năm 2021
Chiều ngày 14 tháng 01 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự năm 2021. Dự hội nghị có Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh Ủy, Lãnh đạo các cơ quan phối hợp: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Tư Pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm Xã Hội, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu; Tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự; các đồng chí Trưởng phòng, Phó phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố; các Chấp hành viên, Thẩm tra viên các đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh.
Hội nghị được tổ chức trong thời gian ½ ngày. Tại hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, trong năm mặc dù chịu tác động tiêu cực của tình hình dịch bệnh Covid 19, thời gian giãn cách xã hội kéo dài, song Cục Thi hành án dân sự đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ của Tổng cục THADS. Các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương và kế hoạch của từng đơn vị, đồng thời khắc phục khó khăn để triển khai tương đối đồng bộ các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả: Đã thi hành xong đạt 95,3% về việc, 65,8% về tiền/số việc, tiền có điều kiện thi hành (vượt 13,3% về việc, 26,3% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao). Trên địa bàn tỉnh không có vụ việc thi hành án dân sự bức xúc, kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị ở địa phương. Các nhiệm vụ khác cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đã ra quyết định thi hành án cơ bản đảm bảo đúng thời hạn đối với các bản án, quyết định về dân sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Việc xác minh, phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện tại hầu hết các đơn vị đảm bảo chính xác, đúng pháp luật. Đăng tải đầy đủ, kịp thời danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành lên Trang thông tin điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện tốt các phần mềm ứng dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ. Công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thi hành án, kiểm tra nghiệp vụ trong nội bộ ngành tiếp tục có tiến bộ và chất lượng hơn. Kỷ cương, kỷ luật hành chính tiếp tục được tăng cường.
Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác THADS trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong chiếm tỷ lệ tương đối lớn (33% trên tổng số tiền có điều kiện thi hành). Một số lãnh đạo Chi cục chưa thực sự quyết liệt, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo điều hành. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của một bộ phận chấp hành viên, công chức chưa đảm bảo tiến độ và chất lượng, công tác tham mưu có lúc, có việc còn hạn chế. Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn ở một số đơn vị, một số công chức còn hạn chế.
Hội nghĩ đã thảo luận, đề ra kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021, tập trung triển khai và đề ra giải pháp thực hiện 09 chỉ tiêu, nhiệm vụ nhằm bảo đảm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

(Quang cảnh Hội nghị)
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề "Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao" và tổ chức cho các tập thể ký kết giao ước thi đua năm 2021.
(Các đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021)
 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Công Hướng - Cục trưởng đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nhận diện đầy đủ, sâu sắc về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác năm 2020, quán triệt sâu sắc, cụ thể, bám sát kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021, từ đó xác định và tìm ra các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác THADS năm 2021 và những năm tiếp theo. Tiếp tục quán triệt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội, các Chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, chú trọng thực hiện công tác xác minh, phân loại án chính xác, đúng pháp luật, nâng cao tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền, tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; nâng cao chất lượng thi hành liên quan đến khoản nợ của các tổ chức tín dụng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành cao hơn năm 2020; đặc biệt chú trọng việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác THADS, nhất là công tác phối hợp với các cơ quan đã ký quy chế phối hợp. Chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu tạo nguồn cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt.  Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng kiên quyết, linh hoạt, sâu sát; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi công chức, người lao động trong thực thi công vụ; thường xuyên chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm đưa công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nề nếp. Tập trung điều hành, quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kiên quyết không để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực này.

(Đồng chí Trần Công Hướng - Cục trưởng phát biểu Kết luận Hội nghị).


Theo Mai Văn Đại - Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: