Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021

28/04/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021
Chiều ngày 16/04/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021.
Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố trực thuộc, Chấp hành viên, Thẩm tra viên các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2021. Báo cáo đã đánh giá sâu sắc những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao năm 2021. Cụ thể:
Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương và kế hoạch của từng đơn vị, đồng thời khắc phục khó khăn để triển khai tương đối đồng bộ các mặt công tác. Toàn tỉnh đã có 04 đơn vị đạt và vượt cả hai chỉ tiêu được giao về việc và tiền: Tân Uyên (việc đạt 92%, tiền đạt 50%); Thành phố (việc đạt 83,8%, tiền đạt 54%); Sìn Hồ (việc đạt 69,7%, tiền đạt 92%); Phong Thổ (việc đạt 57%, tiền đạt 90%). 02 đơn vị hoàn thành một chỉ tiêu: Than Uyên (việc đạt 85%); Mường Tè (tiền đạt 49%).
Các nhiệm vụ khác cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đã ra quyết định thi hành án cơ bản đảm bảo đúng thời hạn đối với bản án, quyết định về dân sự của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Việc xác minh, phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện tại hầu hết các đơn vị bảo đảm chính xác, đúng pháp luật. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định của ngành, địa phương, công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự tiếp tục được duy trì. Nội bộ đơn vị ổn định, kỷ cương, kỷ luật hành chính tiếp tục được tăng cường. Trên địa bàn tỉnh không có vụ việc thi hành án dân sự bức xúc, kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị ở địa phương.
Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Toàn tỉnh chưa đạt hai chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền được giao năm 2021, cụ thể: tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 78,5%, về tiền đạt 35,3% (thiếu 5% về việc và 6,8% về tiền), do lượng án thụ lý và phải thi hành tăng đột biến so với cũng kỳ năm 2020 (chủ yếu tập trung tại Cục), một số vụ việc khó khăn, phức tạp tại các đơn vị chưa được giải quyết dứt điểm. Một số đơn vị có tỷ lệ thi hành xong về việc, tiền đạt thấp như: Cục (việc đạt 57%); Than Uyên (tiền đạt 11,5%); Tam Đường (tiền đạt 14%); Nậm Nhùn (tiền đạt 27,8%). Lượng án chuyển kỳ sau còn cao 306 việc = 9.623.688.000 đồng (tăng 119 việc = 63% và tăng 2.528.518.000 đồng = 35,6% so với cùng kỳ năm trước). Một số Chấp hành viên còn chưa chủ động, tích cực nghiên cứu tìm ra giải pháp, biện pháp thi hành dứt điểm các vụ việc thi hành án. Một số công chức còn chưa thật sự chủ động, tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, năng lực chuyên môn có phần còn hạn chế.
Trong phần thảo luận, Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Chi cục và các phòng chuyên môn thuộc Cục làm rõ hơn nội dung của báo cáo, nguyên nhân khách quan, chủ quan và giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, nhằm nâng cao kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.
 

 
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã công bố và trao các Quyết định khen thưởng của Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2020, trong đó có 01 tập thể được tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp, 05 tập thể được Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, 03 tập thể và 05 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp; Tổng cục Thi hành án dân sự Quyết định tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho tập thể Cục và 01 cá nhân, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 01 cá nhân. Cục Thi hành án dân sự cũng đã phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tạo động lực thúc đẩy, các tập thể, cá nhân phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
      

Kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Trần Công Hướng đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị đã góp phần vào kết quả chung công tác THADS của toàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị bám sát kế hoạch công tác, tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.
 

 
Thực hiện nghiêm, đúng quy định về việc xác minh điều kiện thi hành án, phân loại việc thi hành án; Xử lý nghiêm các trường hợp chấp hành viên cố ý xác minh, phân loại án không chính xác, không kịp thời tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, có sai phạm trong quá trình tổ chức THADS. Quyết liệt chỉ đạo, thi hành dứt điểm những việc có điều kiện thi hành, nhất là đối với những đơn vị có tỷ lệ thi hành xong về việc và tiền đạt thấp cần tập trung làm rõ nguyên nhân, có giải pháp cụ thể thi hành dứt điểm các vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, kịp thời báo cáo về Cục THADS những khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu về việc, về tiền được giao. Chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp để chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác THADS theo các quy chế phối hợp đã ký kết. Trưởng các Phòng chuyên thuộc Cục chủ động, tăng cường nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các Chi cục, phát huy vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Cục trong hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ cho các Chi cục về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự kiểm tra các lĩnh vực công tác tại đơn vị, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ năm 2021, tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị. Tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, văn hóa công sở. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là đợt thi đua cao điểm về thi hành án dân sự chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021). Tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị./.

Tác giả ảnh: Mai Văn Đại - Văn Phòng Cục Thi Hành Án Dân Sự Tỉnh Lai Châu

Các tin đã đưa ngày: