Sign In

Bổ sung quyền hạn, nhiệm vụ cho Tổng cục Thi hành án dân sự

07/08/2023

(Dân trí) - Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) có tổng cục trưởng và không quá 4 phó tổng cục trưởng (quy định cũ không quá 3 người); cơ cấu tổ chức, quyền hạn cũng có một số thay đổi.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 19/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 61/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/9 bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thi hành án dân sự được chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính.

Về cơ cấu nhân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự có tổng cục trưởng và không quá 4 phó tổng cục trưởng (quy định cũ không quá 3 phó tổng cục trưởng).

Bổ sung quyền hạn, nhiệm vụ cho Tổng cục Thi hành án dân sự - 1

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái (Ảnh: Kim Quy).

Vụ Quản lý Thi hành án hành chính (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3) được sửa đổi thành Vụ Quản lý Thi hành án hành chính, thống kê và dữ liệu thi hành án (Vụ Nghiệp vụ 3).

Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin được sửa đổi thành Tạp chí điện tử Thi hành án dân sự.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức việc giải thể Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện các công việc về tổ chức và hoạt động của Tạp chí điện tử Thi hành án dân sự trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khối lượng công việc, chỉ tiêu biên chế được giao, tiêu chí thành lập phòng theo quy định của Chính phủ, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có không quá 5 đơn vị cấp phòng. Cục Thi hành án dân sự TPHCM có không quá 6 đơn vị cấp phòng.

Hiện nay, ông Nguyễn Quang Thái là Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; 4 phó tổng cục trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Thắng Lợi và Trần Thị Phương Hoa.


Theo dantri.com.vn

Các tin đã đưa ngày: