Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tiến hành kiểm tra toàn diện công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên

24/06/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tiến hành kiểm tra toàn diện công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên
Ngày 09/6/2021 tại trụ sở Chi cục THADS huyện Than Uyên, đồng chí Lại Hữu Đồng- Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lai Châu, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 83/QĐ-CTHADS ngày 01/6/2021 và Kế hoạch số 465/KH-CTHADS ngày 01/6/2021 về việc kiểm tra toàn diện đối với Chi cục THADS huyện Than Uyên kể từ 01/10/2020 đến ngày 09/6/2021.
Theo kế hoạch, ngày 09/6/2021 tại trụ sở Chi cục THADS huyện Than Uyên, đồng chí Lại Hữu Đồng – Phó Cục trưởng, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra toàn diện đối với Chi cục THADS huyện Than Uyên kể từ ngày 01/10/2020 đến ngày 09/6/2021. Nội dung kiểm tra: công tác tổ chức cán bộ; công tác văn phòng; hoạt động nghiệp vụ thi hành án; công tác tự kiểm tra; việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Cục Thi hành án dân sự và kiến nghị, kháng nghị của cơ quan có thẩm quyền năm 2020; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự. 
Thay mặt đơn vị được kiểm tra, đồng chí Phạm Minh Thị - Chi cục trưởng đã báo cáo các nội dung theo yêu cầu. Bố trí, sắp xếp công việc, phân công Chấp hành viên, công chức phối hợp thực hiện cuộc kiểm tra.
 

 
Qua kiểm tra cho thấy, đến thời điểm kiểm tra Chi cục THADS huyện Than Uyên đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Công tác Văn phòng, công tác tổ chức cán bộ đã thực hiện tương đối đảm bảo trên các mặt hoạt động; Việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, công tác xác minh phân loại án; công tác giao, nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thực hiện tương đối đúng trình tự, thủ tục quy định; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy đinh; nghiêm túc thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính tại đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế, sai phạm cần khắc phục đó là: tỷ lệ thi hành xong về tiền thấp (thiếu 24,5% so với chỉ tiêu được giao); một số hồ sơ chậm xác minh điều kiện thi hành án của đương sự; Một số hồ sơ chậm nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm vào tài khoản tạm gửi tại Kho bạc Nhà nước…
Kết luận sơ bộ kiểm tra, đồng chí Lại Hữu Đồng, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Chi cục trưởng tiếp thu các vấn đề mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, chỉ đạo, tổ chức khắc phục vi phạm, thiếu sót, tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành án còn tồn, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giao. Đồng thời đề xuất, kiến nghị thống nhất trong chỉ đạo nghiệp vụ và một số nội dung trong thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ./

Tác giả ảnh: Lò Thị Thủy - Chi cục THADS huyện Than Uyên

Các tin đã đưa ngày: