Sign In

Đại hội công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028

15/03/2023

Đại hội công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 9/3/2023, tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc diễn ra Đại hội công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Chi cục. Đoàn Chủ tịch điều hành gồm có các đồng chí Trương Hoài Nam – Chi cục trưởng, đồng chí Lê Nguyễn Thể Uyên – Chủ tịch Công đoàn Chi cục. 
Theo báo cáo hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2023, Phương hướng hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Chi cục hiện có 19 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, ban chấp hành công đoàn hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước…Các hoạt động phong trào thi đua, hoạt động từ thiện xã hội được tổ chức sôi nổi, thu hút sự tham gia của tất cả đoàn viên. Hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên. Đồng thời tích cực kiện toàn, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động ban chấp hành công đoàn cơ sở.


Bên cạnh đó, Ban chấp hành công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: Vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn cơ sở chưa được thể hiện rõ nét, việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Công đoàn còn nhiều hạn chế. Việc duy trì sinh hoạt chưa thường xuyên, nội dung phương thức hoạt động chưa đổi mới. Phong trào thi đua chưa liên tục, chất lượng, hiệu quả hoạt động còn hạn chế; một số nội dung, chương trình hoạt động chưa được triển  khai thường xuyên. Công tác truyên truyền còn chưa đa dạng về nội dung, còn hình thức. Từ đó, ban chấp hành công đoàn đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2023-2028. Đại hội bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục bầu cử. Bầu 01 đồng chí tham dự Đại hội công đoàn cấp trên.
Đại hội nhất trí thống qua Nghị quyết đại hội đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028.
 
                                                                                                                     Chi Cục THADS Tp. Bảo Lộc

Các tin đã đưa ngày: