Sign In

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại huyện Đức Trọng

30/12/2022

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác  thi hành án dân sự tại huyện Đức Trọng

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng chủ động xây dựng kế hoạch công tác để làm căn cứ, mục tiêu phấn đấu nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của năm, Chi cục đã thực hiện giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cho từng cán bộ, chấp hành viên.

          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng triển khai phân loại án chính xác, đúng pháp luật, thường xuyên kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc thực hiện các quy định về xác minh điều kiện thi hành án, đồng thời, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cán bộ, chấp hành viên xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hàng tuần, báo cáo kết quả với thủ trưởng đơn vị để theo dõi, nắm sát tình hình, kết quả thi hành án. Đội ngũ cán bộ trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách theo phương châm “hướng về cơ sở”, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

  
UBND huyện Đức Trọng tổ chức họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự
         
          Đơn vị nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền và ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành có liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đối tượng phải thi hành án trong việc chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của tòa án. Đồng thời, chỉ đạo Thẩm tra viên thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, theo dõi đối với các trường hợp chậm thi hành án, kéo dài thi hành án.
Với những giải pháp quyết liệt, phù hợp, kết quả công tác thi hành án dân sự  của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng đã có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thi hành án năm sau cao hơn năm trước, nhiều năm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Nhiều vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài đã được tập trung giải quyết. Trong năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng đạt kết quả như sau: Đạt tỷ lệ 83,03% về việc (vượt 1.53%) so với chỉ tiêu của Tổng cục giao và đạt tỷ lệ 47.96% về tiền (vượt 7.86%) so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.
          Tiếp tục, xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm nên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng luôn quan tâm, chú trọng giải quyết. Chi cục đã ban hành, niêm yết công khai lịch và nội quy tiếp công dân; thủ trưởng đơn vị thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất; việc tiếp công dân tại các đơn vị đều được lập biên bản, vào sổ tiếp công dân và xử lý kịp thời.
Năm 2022, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được là 06 đơn, số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết là 06 đơn. Trong đó có 04 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng giải quyết dứt điểm.
          Năm 2023, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trong tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu tạo sự chuyển biến về mọi mặt trong tổ chức và hoạt động. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng ngày càng lớn mạnh, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

                                                                                                                         Chi cục THADS Đức Trọng

Các tin đã đưa ngày: