Sign In

Ban chỉ đạo thi hành án huyện Di Linh họp triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự quý 1 năm 2023.

30/03/2023

Ban chỉ đạo thi hành án huyện Di Linh họp triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự quý 1 năm 2023.

Thực hiện quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Di Linh, chiều ngày 27/3/2023, đồng chí Trần Đức Công - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã chủ trì họp ban chỉ đạo thi hành án. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thi hành án nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự quý 1 năm 2023, đồng thời rà soát, chỉ đạo xử lý một số vụ việc có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn huyện.

 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí là Trưởng ban chỉ đạo, Phó trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; tập thể lãnh đạo, Chấp hành viên và công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện.


         
          Trong quý 1 năm 2023, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện đã tập trung chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự tăng cường công tác tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Cơ quan thi hành án dân sự huyện đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc thi hành các quyết định, bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật; việc xác minh, phân loại án, thi hành các quyết định, bản án cơ bản đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; đã duy trì và phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong việc thi hành án.
          Thông qua công tác thi hành án đã góp phần bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
          Đồng thời, các thành viên Ban chỉ đạo đã đưa ra ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp xử lý một số vụ án còn tồn đọng mà Chi cục thi hành án dân sự đang tổ chức thi hành.          Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Công - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Di Linh; tích cực phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự trong quá trình thực hiện việc thi hành án trên địa bàn huyện; chủ động, lồng ghép các hoạt động chuyên môn để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự theo thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách. Chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo thi hành án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương quản lý. Kịp thời cung cấp đầy đủ các thông tin, xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản, xác định giá và xử lý tài sản, công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án… Cử công chức có đủ thẩm quyền và có trình độ chuyên môn phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự, Chấp hành viên (khi có đề nghị) trong các hoạt động về thi hành án dân sự; cương quyết xử lý những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án.

                                                                                                               Chi cục THADS Di Linh

Các tin đã đưa ngày: