Sign In

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2022 tại Chi cục thi hành án huyện Di Linh.

13/08/2023

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2022 tại Chi cục thi hành án huyện Di Linh.
          Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-BPC ngày 27/02/2023 của Ban pháp chế HĐND tỉnh và Kế hoạch số 70/KH-ĐGS ngày 27/02/2023 của Đoàn giám sát chuyên đề: Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
          Sáng ngày 10/8/2023, Đoàn giám sát ban pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Di Linh. Đoàn giám sát gồm có đồng chí Dương Thị Ngà – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh - trưởng đoàn, cùng các thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh.
          Tham gia đoàn giám sát còn có Lãnh đạo UBND huyện Di Linh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện.
          Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Dương Thị Ngà – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công bố Quyết định, kế hoạch giám sát tại Chi cục thi hành án dân sự Di Linh, thời hạn giám sát là 02 ngày làm việc, kể từ ngày 10/8 đến ngày 11/8/2023.
          Tiếp đó đại diện Chi cục thi hành án dân sự huyện Di Linh báo cáo kết quả các mặt công tác thi hành án dân sự năm 2022 theo yêu cầu của Đoàn.
 
         
         Sau 02 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, vào 15 giờ ngày 11/8/2023, Đoàn giám sát đã thông qua dự thảo báo cáo kết luận giám sát.
         Sau khi nghe ý kiến thảo luận Đồng chí Dương Thị Ngà - Trưởng đoàn giám sát đề nghị Chi cục thi hành án dân sự huyện Di Linh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền luật định có kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã nêu tại dự thảo báo cáo kết luận. Tiếp thục tham mưu thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện và các Quy chế phối hợp đã ban hành. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng kho vật chứng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của đơn vị.

          Thông qua công tác giám sát cũng như kiểm sát hàng năm giúp hoạt động thi hành án của Chi cục phát huy được những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót được chỉ ra nhằm thúc đẩy công tác thi hành án được thi hành nhanh chóng, dứt điểm, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự và góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.
 
                                                                                                 (TTV- Chi cục THADS huyện Di Linh)
 

Các tin đã đưa ngày: