Sign In

Công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2022 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

28/04/2022

Công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2022 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn
       Ngày 26/4/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (TDTHAHC) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022.
          Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Quyền Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh và các công chức được khen thưởng trong đợt thi đua 6 tháng đầu năm 2022.

           Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác THADS trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS đạt tỷ lệ theo tiến độ. Số thụ lý mới: 2.216 việc tương ứng với 198 tỷ 397 triệu 677 nghìn đồng. Số việc thi hành xong 1.481 việc, tương ứng với 106 tỷ 811 triệu 809 nghìn đồng đạt tỷ lệ 55,16% về việc, 27,25% về tiền trên số có điều kiện thi hành (so với cùng kỳ năm 2021 giảm 16,14% về việc, tăng 61,45% về số tiền đã thi hành xong); Về thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng: đã thi hành xong: 14 việc, thu được số tiền là 32.642.553.000 đồng, đạt tỷ lệ 0,41% về việc và 5,96% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành trên địa bàn (tăng 13 việc (tăng 1300%) về việc và 20.740.100.000 đồng (tăng 174,25%) so với cùng kỳ năm 2021);  Về thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước: Thi hành xong: 973 việc, thu được số tiền là 24.594.252.000 đồng, đạt tỷ lệ 28,63 % về việc và 4,49% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành trên địa bàn (giảm 364 việc (giảm 27,23%) và tăng 12.691.799.000 đồng (tăng 106,63%) so với cùng kỳ năm 2021); Về thi hành phần dân sự trong các bản án, quyết định hình sự đối với người đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam: Thi hành xong: 462 việc, thu được số tiền là 7.504.709.000 đồng, đạt tỷ lệ 13,6% về việc và 1,37% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành trên địa bàn (tăng 92 việc, tương ứng với 24,86% và tăng 1.663.265.000 đồng, tương ứng với 28,47% so với cùng kỳ năm trước)...
             Tại Hội nghị, các đại biểu chủ yếu tập trung trao đổi, thảo luận về các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THADS và đánh giá nguyên nhân, nêu ra phương hướng khắc phục trong việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
             Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tài – Q. Cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, vượt khó thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị trong 6 tháng vừa qua. Đồng thời, trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị phải khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục giao trong năm 2022. Cụ thể, yêu cầu các đơn vị:
     1. Quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, đồng thời gắn với giáo dục chính trị tư tưởng trong cơ quan, đơn vị, đồng thời trong hoạt động THADS.
     2. Chi cục trưởng tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong việc tiếp công dân, giải quyết hồ sơ thi hành án...
     3. Chi cục trưởng thường xuyên tiến hành tự kiểm tra các mặt công tác, nắm bắt tiến độ giải quyết các vụ việc THADS trong đơn vị để có hướng chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục phát huy tinh thần tập thể, cá nhân trong công tác THADS 6 tháng cuối năm 2021 để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chi cục cũng như góp phần nâng cao kết quả công tác THADS của toàn tỉnh.
Tiến hành rà soát, phân loại án nhanh chóng, kịp thời ngay từ giai đoạn thụ lý đầu vào, đẩy nhanh tiến độ để giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc có điều kiện thi hành án (các việc hoàn trả tiền, tài sản, cấp dưỡng yêu cầu lên kế hoạch hoàn thiện xong trước tháng 9/2022).
     Đối với các vụ việc có giá trị trên 50.000.000đ, đề nghị Chấp hành viên của đơn vị xây dựng kế hoạch giải quyết, bám sát kế hoạch để hoạt động để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là các vụ án tín dụng ngân hàng.
     4. Tăng cường việc tiếp công dân, quan tâm tới vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết dứt điểm các vấn đề khó khăn, vướng mắc của công dân trong việc thi hành án, tránh gây bức xúc cho người dân. Chi cục trưởng thực hiện tiếp công dân ngay từ đầu, tăng cường đối thoại với nhân dân. Phân công cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, nắm giữ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện công tác tiếp công dân. Thường xuyên trao đổi, thảo luận, tranh thủ ý kiến của Chấp hành viên để có biện pháp, cách thức giải quyết các vụ việc.
     5. Tuân thủ việc phát ngôn, lưu ý tới thái độ ứng xử với các cơ quan truyền thông, với người dân. Tuân thủ đạo đức của Chấp hành viên, văn minh công sở của cán bộ, công chức trong đơn vị.
     6. Thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp với các cơ quan trong khối Nội chính, đồng thời thường xuyên tham mưu, kịp thời thông tin cho Trưởng Ban chỉ đạo THADS, Thường trực UBND về các việc khó khăn, phức tạp để Ban chỉ đạo có phương hướng chỉ đạo kịp thời. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp, Văn phòng Đăng ký đất đại, Phòng Tài nguyên môi trường...  tại địa phương để đẩy mạnh công tác THADS trên địa bàn, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, các vụ việc đủ điều kiện miễn, giảm thi hành án.
        Hội nghị cũng đã tiến hành biểu dương 03 tập thể, 03 cá nhân; 02 tập thể và 07 cá nhân được tặng giấy khen của Cục trưởng.
 

Tác giả ảnh: Hoàng Đài Trang
Theo Hoàng Đài Trang, Văn phòng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

Các tin đã đưa ngày: