Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản

21/06/2022

Sáng ngay 21/6/2022 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đã tổ chức tiêu hủy tiêu hủy những tang vật trong các Bản án đã có hiệu lực pháp luật.
 
Hội đồng tiêu hủy vật chứng được thành lập theo quyết định số 09/QĐ-CTHADS Ngày 14/6/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, gồm 05 thành viên: Cục THADS làm Chủ tịch Hội đồng, mời đại diện Sở Tài chính làm ủy viên và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia giám sát việc tuân theo quy định pháp luật.

Trong đợt tiêu hủy lần này gồm 10 vụ án, các tang vật đưa ra tiêu hủy chủ yếu là chất ma túy Methamphetammin, Heroine…, số lượng lớn quần áo dùng cho người lớn xâm phạm sở hữu trí tuệ và các tang vật khác liên quan.Các tang tài vật đưa ra xuất hủy đều còn nguyên niên phong có đóng dấu của các cơ quan chức năng liện quan và được các thành viên Hội đồng kiểm tra cẩn thận trước khi mang ra xuất hủy.
Việc tiêu hủy tang vật đã được Hội đồng tiến hành đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, dưới sự chứng kiến đầy đủ của các thành viên Hội đồng và sự kiểm sát trực tiếp của các cơ quan chức năng liên quan.

Lương Quý Đôn - Văn phòng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

Các tin đã đưa ngày: