Sign In

Hữu Lũng: Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS năm 2020; triển khai công tác THADS, THAHC năm 2021

19/01/2021

Hữu Lũng: Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS năm 2020; triển khai công tác THADS, THAHC năm 2021
Ngày 13/01/2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) huyện Hữu Lũng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ban chỉ đạo THADS năm 2020, triển khai công tác THADS, hành chính năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tài, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí: Dương Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện,Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện; lãnh đạo Chi cục THADS huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện cùng toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị.
Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo THADS huyện đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, thi hành án hành chính được cấp có thẩm quyền giao; chỉ đạo các phòng, ban, các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Chi cục THADS huyện để giải quyết những vụ việc khó khăn, vướng mắc và tổ chức thành công các vụ việc cưỡng chế thi hành án. Kết quả về việc đạt 87,92% trên tổng số việc có điều kiện thi hành, vượt 6,92% so với chỉ tiêu giao; về tiền đạt 49,34%, vượt 11,34% so với chỉ tiêu giao. Trong năm Ban chỉ đạo THADS huyện đã chỉ đạo Chi cục THADS huyện 02 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng (huy động trên 50 người), điển hình có vụ huy động trên 100 người. Kết quả công tác Chi cục Thi hành án dân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xếp hạng A năm 2020.
Với vai trò cơ quan thường trực ban chỉ đạo, các cơ quan THADS cơ bản đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo ban chỉ đạo THADS chỉ đạo, định hướng giải quyết những vụ việc phức tạp. Do vậy, trong năm 2020, trên địa bàn huyện không có vụ việc THADS bức xúc, kéo dài, vụ việc khiếu nại, tố cáo về THADS làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
Đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh
 phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Chi cục THADS huyện đã đạt được và yêu cầu đơn vị cần tập trung đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế đã nêu. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân. Hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc phải tổ chức cưỡng chế và đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác THADS. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị Chi cục THADS huyện cần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2021, phấn đâu vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Chi cục THADS huyện; Ban Chỉ đạo THADS huyện phát huy vai trò trách nhiệm, bám sát tình hình thực tiễn tham mưu đề xuất cho lãnh đạo huyện chỉ đạo công tác THADS trên địa bàn đạt hiệu quả.
Đồng chí Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện,
Trưởng BCĐTHADS  phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS đề nghị cơ quan THADS huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS; phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS để giải quyết nhanh, dứt điểm những vụ, việc thuộc phạm vi ngành mình quản lý.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Đào Quang Thành, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện và chỉ đạo của đồng chí Phó cục trưởng Cục Thi THAD tỉnh, Chi cục THADS huyện sẽ tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất  cho Ban Chỉ đạo THADS các giải pháp hiệu quả đối với các vụ việc phức tạp, khó thi hành; cùng tập thể Chi cục Thi hành án dân huyện phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Hội nghị đã trao Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp THADS năm 2020.
                                                                             Phạm Minh Thu
                                                            Chi cục THADS huyện Hữu Lũng

Các tin đã đưa ngày: