Sign In

Công tác THADS, theo dõi THAHC quý III năm 2023 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

17/07/2023

Công tác THADS, theo dõi THAHC quý III năm 2023 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn
Ngày 15/7/2023, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lạng Sơn  đã tổ chức giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý III năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn, chủ trì Hội nghị; đồng chí Lê Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng các Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Kế toán thuộc Cục THADS tỉnh Lạng Sơn.
Tại hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Văn Cường, Phó Cục trưởng thông qua báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2023.
Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2023 công chức và người lao động toàn ngành luôn chủ động bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2023, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Lãnh đạo Cục thường xuyên nắm tình hình, kịp thời kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, tổ chức các cuộc họp giao ban hàng quý; kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023: giải quyết xong 2.686 việc (tăng 8,00% so với cùng kỳ), đạt tỷ lệ 67,78% trên số có điều kiện thi hành, tương ứng với 305.418.077.000 đồng (tăng 85,11% so với cùng kỳ), đạt tỷ lệ 50,34% trên số có điều kiện thi hành án. Công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tiếp tục được đẩy mạnh; các mặt công tác khác được duy trì theo đúng kế hoạch.
Mặc dù vậy, kết quả công tác 9 tháng năm 2023 của Cục THADS tỉnh vẫn còn có một số hạn chế: tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của một số Chi cục và Chấp hành viên còn chậm; số việc có điều kiện chưa được tổ chức thi hành dứt điểm còn nhiều; số việc, tiền chuyển kỳ sau tiếp tục tăng; kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng còn thấp...
Hội nghị được nghe lãnh đạo các Phòng chuyên môn, lãnh đạo các Chi cục THADS cùng nhau thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với án có điều kiện thi hành trên 01 năm chưa thi hành xong, án tín dụng, ngân hàng và các giải pháp giảm án tồn có điều kiện chuyển kỳ sau so với năm 2022.
Kết luận Hội nghị, Cục trưởng yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn và các Chi cục trưởng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trước mắt, tập trung mọi nguồn lực hiện có cho công tác giải quyết án; đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong tổ chức THA, đặc biệt là trong quá trình thẩm định giá, bán đấu giá; Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS và chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng và các cơ quan có liên quan trong đối với công tác THA trên địa bàn; Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Tiếp tục quan tâm tới công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giao phòng Nghiệp vụ tham mưu đôn đốc các Chi cục thực hiện nhân rộng mô hình xã điểm, ký quy chế phối hợp trong công tác THADS với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
 

Tác giả ảnh: Hoàng Đài Trang
Theo Hoàng Đài Trang - VP Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: