Sign In

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LẠNG SƠN LẦN VI - NHIỆM KỲ 2022-2027

17/03/2022

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LẠNG SƠN  LẦN VI - NHIỆM KỲ 2022-2027
      Thực hiện kế hoạch số 42/KH-CCB ngày 22/9/2021 của Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về việc Chuẩn bị tiến hành Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.
      Được sự quan tâm của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh (CTHADS) Lạng Sơn và sự chỉ đạo chuẩn bị tiến hành Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Phó Bí thư Chi bộ, Quyền Cục trưởng. Ngày 16/3/2022 Hội CCB Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội CCB lần thứ VI-nhiệm kỳ 2022-2027.
      Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Thuần Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh; đồng Chí Nguyễn Hữu Tài, Phó bí thư Chi bộ, Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn và toàn thể hội viên Hội CCB - CTHADS tỉnh Lạng Sơn được triệu tập.
      Đại biểu dự Đại hội lần thứ VI- nhiệm kỳ 2022-2027 đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đọc báo cáo trước Đại hội gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội; Nghị quyết trong nhiệm kỳ.
      Trong suốt nhiệm Hội luôn bám sát Điều lệ để quán triệt hội viên và tăng cường sự lãnh đạo, định hướng hoạt động  gắn với Điều lệ Hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình kinh tế - xã hội của cơ quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội viên phát huy khả năng, năng lực sẵn có để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
      - Xuyên suốt nhiệm kỳ 2017-2022 Công tác giáo dục hội viên, nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ". Hội viên Hội cựu chiến binh luôn được giáo dục tư tưởng kiên định, vững vàng; Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng, chấp hành kỷ cương, pháp luật của nhà nước, tôn trọng nội quy, quy chế của ngành; Giữ vững phẩm chất chính trị, an tâm, phấn khởi, tận tuỵ và sinh hoạt Hội đầy đủ.
      - Hội viên trên cương vị, nhiệm vụ được giao đã phát huy tốt và chủ động tham mưu, đề xuất tích cực với Thủ trưởng đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng hội viên, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ án phức tạp, giữ ổn định tình hình chính trị địa phương nơi hội viên cư trú.
      Đại hội đã được đ/c Nguyễn Hữu Tài Phó Bí thư Chi bộ, Quyền Cục Trưởng CTHADS nêu bật những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ và ý kiến chỉ đạo những việc còn dở dang, đóng góp vào Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục thực hiện .
      Tất cả Đại biểu dự Đại hội đều tán thành các nội dung trong báo cáo, nhất trí 100% với những nội dung đã nêu trong báo cáo và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, thiết thực để đưa vào Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện.
      Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa VI- nhiệm kỳ 2022-2027 gồm đồng chí Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch Hội CCB (tái cử) và đồng chí Lộc Văn Hưng trúng cử Phó Chủ tịch Hội CCB (mới) nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu 01 đồng chí chính thức đi dự Đại hội Đại biểu cấp trên và 01 đồng chí là Đại biểu dự khuyết. 
      Đại hội CCB-CTHADS tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp.

Tác giả ảnh: Trần Xuân Tùng
Theo Trần Xuân Tùng - Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THA

Các tin đã đưa ngày: