Sign In

Triển khai Cơ chế một cửa và Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai

06/09/2017

       Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự v/v triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.
 
   
Quang cảnh bộ phận một cửa của Chi cục THADS huyện Si Ma Cai
 
       Để thực hiện tốt chủ trương triển khai hỗ trợ trực tuyến và thực hiện chế một cửa, bên cạnh việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa, số điện thoại, địa chỉ email của đơn vị, Chi cục đã bố trí 01 phòng làm việc và cử 01 công chức thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ đương sự thực hiện thuận lợi quyền yêu cầu thi hành án, yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án, khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình tổ chức thi hàn án dân sự.
 
       Với việc triển khai thực hiện hoạt động Hỗ trợ trực tuyến và Cơ chế một cửa sẽ ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Thi hành án dân sự nói chung, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự trong giải quyết việc thi hành án./.
SQD - Chi cục THADS huyện Si Ma Cai

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: