Sign In

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TẠI CHI CỤC THADS THỊ XÃ SA PA

25/02/2021

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TẠI CHI CỤC THADS THỊ XÃ SA PA
Chào mừng thành công của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thức XIII, Chi bộ Chi cục Thi hành án thị xã Sa Pa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra trong công tác phát triển đảng viên.
Ngày 22 tháng 02 năm 2021, ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Chi bộ Chi cục Thi hành án thị xã Sa Pa đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Chiếng Văn Trưởng - Đoàn viên Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sa Pa.
Tại lễ kết nạp, đồng chí Hà Khắc Thắng, Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định của Thị ủy Sa Pa về việc kết nạp đồng chí Chiếng Văn Trường vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 
               Ảnh 1: Đ/c Hà Khắc Thắng, Bí thư Chi bộ trao Quyết định cho đ/c Chiếng Văn Trường
 
Trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Chiếng Văn Trường, đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ, tích cực tham gia công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân…

 
                          Ảnh 2: Tập thể Chi bộ, Cơ quan chúc mừng đ/c Chiếng Văn Trường

Thay mặt toàn thể đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Bí thư Chi bộ đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Chiếng Văn Trường tiếp tục nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian thử thách.
Trong niềm vinh dự, tự hào đồng chí Chiếng Văn Trường xúc động phát biểu ý kiến, cảm ơn Chi bộ đã bồi dưỡng, giúp đỡ, dìu dắt để đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng và xin hứa luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để xứng đáng với sự tin tưởng của Chi bộ.                      
Trong không khí đầu năm mới, với khí thế mới, với quyết tâm của tập thể Chi bộ và đảng viên, là dấu mốc đánh giá sự trưởng thành và tạo tiền đề tích cực để quần chúng, đoàn viên ưu tú của đơn vị tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh của toàn thể đảng viên trong việc xây dựng Chi bộ và cơ quan Chi cục Thi hành án thị xã Sa Pa vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
                                              HĐT - Chi cục THADS thị xã Sa Pa

Các tin đã đưa ngày: