Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

13/04/2021

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai  sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
Ngày 08 tháng 4 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021.
Hội nghị có sự tham dự đông đủ của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Ba, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng  đánh giá: Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố còn rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, song với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Công tác lãnh chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ được lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo thi hành dứt điểm nhiều vụ việc có giá trị lớn, phức tạp; cơ sở, vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cơ bản đã đáp ứng và phục vụ tốt yêu cầu công việc của công chức. Ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ được nâng cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Lào Cai trong công tác THADS được tăng cường, mối quan hệ phối hợp của các cơ quan, ban ngành hữu quan được duy trì hiệu quả. Kết quả thi hành xong về việc, về tiền 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

* Về việc:
- Tổng số việc thụ lý: 832 việc, trong đó: Cũ chuyển sang 219 việc, mới thụ lý: 613 việc (chưa tính số việc theo dõi riêng 271).
- Số việc phải thi hành: 813 việc; trong đó: Số việc có điều kiện thi hành: 670 việc; số việc chưa có điều kiện thi hành 143 việc.
- Kết quả: Đã giải quyết xong 558 việc/670 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 83, 28% ( vượt 0,28% so với tỷ lệ được giao và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020).
* Về tiền:
- Tổng số thụ lý: 318.571.155.000 đồng (trong đó: Cũ chuyển sang 146.458.085.000 đồng, mới thụ lý 138.609.222.000 đồng).
- Số tiền phải thi hành: 313.907.541.000 đồng; trong đó: Số có điều kiện thi hành là 167.449.456.000 đồng (tăng 56.429.761.000 đồng = 51% so với cùng kỳ năm trước), số chưa có điều kiện thi hành là 146.458.085.000 đồng.
- Kết quả: Đã giải quyết xong 83.332.116.000 đồng/167.449.456.000 đồng có điều kiện thi hành (tăng 62.035.306.000 đồng = 291% so với cùng kỳ năm trước), đạt tỷ lệ 49,77% ( vượt 9,71% so với chỉ tiêu được giao, tăng  30,77% so với cùng kỳ năm 2020).

Các chỉ tiêu về thu cho Ngân sách nhà nước, thu cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng đều đạt cao so với cùng kỳ năm 2020 (thu cho NSNN: Tăng 2% về việc, 27% về tiền; thu cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng: Tăng 13,6% về việc, tăng 45% về tiền ).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế như một số vụ việc có giá trị lớn tiến độ giải quyết còn chậm, một số công việc còn chậm chưa đạt yêu cầu tiến độ theo Kế hoạch đã đề ra… Các ý kiến phát biểu tại Hội tập trung đánh giá kết quả đã đạt được đồng thời đưa ra giải pháp thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh covid 19 và điều kiện thực tế địa phương để Chi cục đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021. Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chi cục trưởng yêu cầu cán bộ, công chức cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; Lãnh đạo, cấp ủy kịp thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp; chủ động, duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, ban ngành hữu quan trong tổ chức thi hành án. Chấp hành viên tập trung rà soát, phân loại chính xác các vụ việc thi hành án, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, đối với các vụ việc có giá trị lớn khẩn trương xây dựng kế hoạch giải quyết, thường xuyên quan tâm thực hiện nghiêm túc quy trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản,..... thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự 19/7 và các ngày Lễ lớn của đất nước. Về công tác tự kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, yêu cầu thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, đảm bảo phải thực chất, sau kiểm tra phải tiến hành phúc tra. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Về công tác tài chính kế toán do nguồn kinh phí năm 2021 khó khăn hơn, yêu cầu các bộ phận sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác,... quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021./.
                                            Vũ Thị Liễu - Chi cục THADS thành phố Lào Cai

Các tin đã đưa ngày: