Sign In

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN NĂM 2021

20/12/2021

Ngày 07 tháng 12 năm 2021, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Lưu Đình Hạnh, Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lý Seo Vảng, Phó Bí thư TT huyện ủy; Nguyễn Huy Đàm, Phó cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; Lý Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thi hành án; đại diện lãnh đạo: Mặt trận TQVN huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện; lãnh đạo các cơ quan phối hợp; Bí thư, chủ tịch UBND xã Sín Chéng.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do khách quan đem lại như: đời sống của nhân dân khó khăn; phòng chống dịch COVID-19... nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan hữu quan và sự nỗ lực cố gắng của tập thể công chức, người lao động trong Chi cục nên đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể: Về việc đạt 92,3%, vượt  9,3%; về tiền đạt 77%, vượt 36,4% so với chỉ tiêu được giao.
Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự đã ghi nhận sự tham mưu, đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, các cơ quan hữu quan và công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã có trách nhiệm trong việc phối hợp giải quyết việc thi hành án dân sự góp phần gữi vững ổn định tình hình an ninh chính trị tại đại phương
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án huyện cũng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo thi hành án tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong việc chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính xảy ra trên địa bàn huyện. Đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức. Chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đối với công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn huyện, nhất là các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022 theo Nghị quyết của Quốc hội, của Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự thực chất, bền vững. 
 
                                                                                                                            Sùng Quang Dùng
                             Chi cục Thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai

 

Các tin đã đưa ngày: