Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai một chặng đường phát triển

15/06/2021

Sau khi được chia tách từ Tòa án nhân dân và thành lập Đội thi hành án thuộc Phòng Tư pháp theo Quyết định số 564/QĐ-THA ngày 12/6/1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến Quyết định số 2560/QĐ-BTP ngày 06/11/2012 về việc thành lập Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai...
Một chặng đường xây dựng với nhiều sự thay đổi, phấn đấu cùng với xu thế phát triển chung, vị thế của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà ngày càng được khẳng định, góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Hiện nay Chi cục Thi hành án dân sự Bắc Hà có 09 công chức, người lao động, đội ngũ công chức được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị (100% công chức có trình độ đại học; là đảng viên ĐCSVN). Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác được Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh quan tâm đầu tư, trang bị cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; từ 01 phòng làm việc chật hẹp với diện tích diện tích 20m2 chung cho cả cơ quan trong UBND huyện đến nay trụ sở Chi cục đã được xây dựng độc lập, khang trang; cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Kết quả thống kê thi hành án dân sự cho thấy, mặc dù số lượng việc thụ lý năm sau cao hơn năm trước nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể công chức, người lao động, hàng năm Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà luôn hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nhiều lượt cán bộ, công chức đạt danh hiệu LĐTT, CSTĐCS, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, liên tục các năm từ 2016 đến 2020 tập thể Chi cục được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp về thành tích xuất sắc trong công tác và các phong trào thi đua yêu nước.

 
Chi cục THADS huyện Bắc Hà Nhận cờ thi đua Bộ Tư pháp năm 2013; Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Bắc Hà (đứng thứ nhất bên trái) chụp ảnh lưu niệm
cùng đoàn kiểm tra công tác thi đua năm 2020 

Xác định nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự sẽ ngày càng khó khăn, nặng nề, tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành và địa phương cùng sự nỗ lực chung của CBCC, nhất định Chi cục THADS Bắc Hà sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục phấn đấu phát huy truyền thống trong sự phát triển chung của Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự./.
 
KCH-Chi cục THADS Bắc Hà

Các tin đã đưa ngày: