Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

19/04/2019

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, ngày 17/4/2019, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Về dự họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh,  đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, UBND huyện Sa Pa, huyện Văn Bàn, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện Sa Pa, Văn Bàn.

 
  
Một số hình ảnh tại Hội nghị 
 
Trong quý I, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã được kiện toàn và tổ chức hoạt động theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự. Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 số 307/KH-BCĐ ngày 20/11/2018. Theo đó, Ban Chỉ đạo tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; Giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo viêc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 
 Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra những chỉ đạo sâu sát, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để thi hành dứt điểm các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, những vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm. Trong quý I, Ban Chỉ đạo các cấp đã chỉ đạo tổ chức thành công 15/15 việc cưỡng chế thi hành án dân sự, trong đó có 02 việc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành; Chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, đặc biệt giải quyết 2/5 vụ việc tồn đọng đã được Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh kết luận chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018.
 
Đồng chí Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh thông qua báo cáo
 
Với hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự  các cấp đã góp phần nâng cao kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Từ 01/10/2018 đến 31/3/2019, toàn tỉnh thụ lý 3.438 việc, số ủy thác là 18 việc, có điều kiện thi hành là 2.513 việc, chưa có điều kiện thi hành là 907 việc. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.998 việc, đạt tỷ lệ 80%. Tổng số tiền thụ lý là 414.125.421.000 đồng, ủy thác 7.511.702.000 đồng, số có điều kiện thi hành là 139.580.034.000 đồng, số chưa có điều kiện thi hành 267.033.685.000 đồng. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 69.822.955.000 đồng, đạt tỷ lệ 50%. Theo thống kê của Cục Thi hành án dân sự, đến 31/3/2019 toàn tỉnh vượt 5,51% so với chỉ tiêu được giao về việc (được giao 74%); vượt 15,52% so với chỉ tiêu được giao về tiền (được giao 34,5%), điển hình là Chi cục thành phố Lào Cai và Sa Pa vượt cả hai chỉ tiêu. 
 
 
Đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự phát biểu tại cuộc họp
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai, toàn ngành đã đạt và vượt chỉ tiêu cụ thể về việc vượt 5,51%, về tiền vượt 15,52% so với chỉ tiêu được giao. Công tác phối hợp đã được các ngành, các cấp quan tâm, các thành viên Ban Chỉ đạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã chỉ đạo ngành, đơn vị mình phụ trách phối hợp tốt trong công tác thi hành án dân sự; tuy nhiên, còn có trường hợp cung cấp thông tin chưa kịp thời, trì hoãn việc cung cấp thông tin dẫn đến việc đương sự tẩu tán tiền trong tài khoản,…Trong thời gian tới, dự báo số thụ lý mới ngày càng tăng cả về việc và tiền, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự còn rất nặng nề, đồng chí Trưởng ban yêu cầu ngành Thi hành án dân sự cần nỗ lực, quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự thực chất, bền vững.
         
Các sở, ban, ngành tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự, tránh để xảy ra tình trạng đương sự tẩu tán tài sản hoặc vụ việc chậm được tổ chức thi hành. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính nói riêng; rà soát, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự những vụ việc có số tiền phải thi hành án lớn, vụ việc có khó khăn, vướng mắc, vụ việc phức tạp, những vụ án trọng điểm, án tín dụng ngân hàng,… đề xuất Ban Chỉ đạo biện pháp chỉ đạo phối hợp, tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các vụ việc không để tồn đọng.
 
Chu Thị Thúy Hằng - Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: