Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai: Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

09/11/2018

       Ngày 08/11/2018, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị

       Về dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, các đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, các đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Chi nhánh Ngân hàng Nhà  nước, Bảo hiểm xã hội, Đoàn Luật sư, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Về phía Cục Thi hành án dân sự có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

 
       Năm 2018, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, tập trung chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp cũng như chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ban Chỉ đạo các cấp đã chỉ đạo phối hợp tổ chức thành công 42/42 việc cưỡng chế thi hành án dân sự trong đó có 19/19 việc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành.
 
Đồng chí Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu tại Hội nghị

       Với hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự  các cấp đã góp phần nâng cao kết quả thi hành án dân sự năm 2018. Trong năm, toàn tỉnh thụ lý 5.336 việc, ủy thác 36 việc, có điều kiện thi hành là 4.399 việc, chưa có điều kiện thi hành là 901 việc. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 4.169 việc, đạt tỷ lệ 95%. Tổng số tiền thụ lý là 393.171.163.000 đồng, ủy thác 7.821.586.000 đồng, số có điều kiện thi hành là 153.300.551.000 đồng, số chưa có điều kiện thi hành 232.049.026.000 đồng. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 80.000.645.000 đồng, đạt tỷ lệ 52%. Theo thống kê của Cục Thi hành án dân sự, toàn tỉnh có 03/10 đơn vị hoàn thành 4/4 chỉ tiêu, 05/10 đơn vị hoàn thành 3/4 chỉ tiêu 02/10 đơn vị hoàn thành 2/4 chỉ tiêu. 
 
Đồng chí Lê Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự phát biểu tại Hội nghị

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan Thi hành án dân sự, năm 2018 công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả  nhất định, đạt và vượt 02 chỉ tiêu về việc, về tiền, cụ thể về việc vượt 21,5%, về tiền vượt 18,5% so với chỉ tiêu được giao; đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã chỉ đạo ngành, đơn vị mình phụ trách phối hợp tốt trong công tác thi hành án dân sự. Tuy nhiên, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự  trong thời gian tới còn rất nặng nề (dự báo số thụ lý mới ngày càng tăng cả về việc và tiền), đồng chí Trưởng ban yêu cầu ngành Thi hành án dân sự cần nỗ lực, quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự thực chất, bền vững.

          Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính nói riêng; rà soát, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự những vụ việc có số tiền phải thi hành án lớn, vụ việc có khó khăn, vướng mắc, vụ việc phức tạp, những vụ án trọng điểm, án tín dụng ngân hàng,… đề xuất Ban Chỉ đạo biện pháp chỉ đạo phối hợp, tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các vụ việc không để tồn đọng.

       Giao Cục Thi hành án dân sự tổng hợp các ý kiến tham gia để hoàn thiện Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019 và Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh trình Trưởng ban xem xét, ban hành./.
Chu Thị Thúy Hằng - Cục THADS tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: