Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý IV năm 2018

10/10/2018

       Ngày 09/10/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý IV năm 2018. Tham dự Hội  nghị có các đồng chí là Lãnh đạo của Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố; Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng NSNN, công chức làm công tác thống kê - tổng hợp, công nghệ thông tin của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đồng chí Lê Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đ/c Lê Anh Tuấn - Cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 
       Hội nghị, đã thông qua 02 báo cáo: dự thảo báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Các báo cáo nêu rõ, năm 2018, là năm có tổng số tiền mới thụ lý tăng cao nhất từ trước đến nay (tăng 273.875.199.000 đồng (503%) so với cùng kỳ năm 2017, đặc biệt số tiền còn phải thi hành là rất lớn (305.348.932.000đồng) trong khi người phải thi hành án chủ yếu là các đối tượng đang chấp hành hình phạt tù, không có tài sản, thu nhập để thi hành án. Ý thức ‎chấp hành bản án, quyết định của người phải thi hành án còn nhiều hạn chế, nghĩa vụ thi hành án chưa được tự giác thực hiện. Song do làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã bám sát, triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình, Kế hoạch công tác được phê duyệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Lãnh đạo Cục, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự, năm 2018, toàn Ngành đã thi hành án xong được 4.169 việc , đạt tỷ lệ 95% ( vượt 21.5% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao); giải quyết xong trên 80.000.645.000 đồng, đạt tỷ lệ 73,17% (vượt 18.5% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao). Các mặt công tác được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và cơ bản hoàn thành theo Kế hoạch góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

      Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận các các biện pháp và đề xuất các biện pháp nhằm khắc phục những vấn đề trọng tâm như: công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đào tạo, đánh giá công chức; giải quyết án trọng điểm, công tác xác minh, phân loại án, giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội của địa phương …. .
Hội nghị cũng công bố quyết định công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Cục trưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2018. Trong năm có 12 tập thể, 96 cá được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến; 12 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và 04 tập thể, 07 cá nhân được tặng Giấy khen của Cục trưởng.

       Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Lê Anh Tuấn - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai đã biểu dương, đánh giá cao thành tích, kết quả mà ngành THADS tỉnh Lào Cai đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân còn tồn tại. Sau khi phân tích, đánh giá hình, đồng chí Cục trưởng đã yêu cầu trong năm thi hành án dân sự 2019, các đơn vị cần phải cố gắng và quyết liệt hơn nữa trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành theo hướng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đáp ứng nhu cầu làm việc; Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong hoạt động thi hành án dân sự; Đảm bảo công tác tiếp công dân, kiểm tra và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác văn phòng, góp phần phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Cục, bảo đảm thông suốt thống nhất trong toàn hệ thống, từ Cục đến các Chi cục.
    
                                                          Hồng Giang - Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: