Sign In

Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai

11/07/2019

Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai
Từ ngày 10/6/2019 đến 05/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 171/QĐ-VKSTC ngày 26/4/2019 và Kế hoạch số 82/KH-VKSTC ngày 26/4/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
​Đồng chí Hoàng Thế Hùng - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại
buổi Công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

Đồng chí Hoàng Thế Hùng - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tham dự buổi công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp. Tại buổi công bố, đồng chí Hoàng Thế Hùng đã phát biểu ý kiến đánh giá khái quát chung về kết quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, về những khó khăn và thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thông tin với Đoàn kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về sự quan tâm lãnh chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan liên quan, như: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp đối với công tác thi hành án dân sự. Đồng thời cũng đề nghị Đoàn kiểm sát qua công tác kiểm sát đánh giá khách quan kết quả đạt được cũng như những thiếu sót tồn tại để ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự kỷ cương trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. 

Đoàn trực tiếp kiểm sát đã tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2017 đến 31/3/2019. Nội dung kiểm sát chú trọng vào: công tác quản lý, thu và chi tiền thi hành án; việc thi hành án dân sự đã tổ chức bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá; việc thi hành án dân sự áp dụng các biện pháp cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; việc giải quyết một số vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài có khiếu nại, tố cáo

Qua quá trình kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự Tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa, thành phố Lào Cai, Đoàn trực tiếp kiểm sát nhận thấy điểm nổi bật trong công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai năm 2018 và 6 tháng năm 2019 là công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt và có hiệu quả của Lãnh đạo Cục đối với các Chi cục; đã quan tâm chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp kéo dài từ nhiều năm; đa số Chấp hành viên đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, nên đã hạn chế được số việc phải tổ chức cưỡng chế có huy động lực lượng; việc lập, sử dụng và bảo quản các loại sổ thi hành án đáp ứng được cơ bản yêu cầu theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 01/2016/TT-BTP; hệ thống sổ kế toán tại Cục THADS thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư 91/2010/TT-BTC.

Mặc dù công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự Tỉnh; sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, sự phối hợp của các cơ quan liên quan, như: Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp… Kết quả công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự kỷ cương trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các bên đương sự. 

+ Kết quả thi hành án: Trong thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2017 đến 31/3/2019 toàn tỉnh đã đạt được kết quả thi hành án dân sự về việc đạt tỷ lệ 92.3%; về tiền đạt tỷ lệ 68% trên số việc và tiền có điều kiện thi hành.

+ Công tác thu tiền thi hành án được quản lý và theo dõi chặt chẽ, biên lai thu tiền thi hành án ghi đầy đủ các nội dung thu theo từng Quyết định thi hành án. Đối với tiền tạm thu, khi có quyết định thi hành án, Kế toán tiến hành ngay thủ tục chuyển từ tạm thu sang thu chính thức. Các trường hợp chi tiền thi hành án đều đảm bảo đầy đủ về mặt thủ tục, kịp thời về thời gian, tuân theo quy định tại Điều 47 Luật thi hành án dân sự; Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp, Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án. Toàn bộ nghiệp vụ tài chính phát sinh đều được phản ánh đầy đủ trên chứng từ, hạch toán và theo dõi kịp thời trên hệ thống phần mềm kế toán. Định kỳ tổng hợp báo cáo tài chính, trích xuất báo cáo tài chính từ phần mềm gửi Tổng cục thi hành án dân sự đúng quy định.

+ Về tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng: Vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự được tiếp nhận và xử lý kịp thời, theo quy định của pháp luật và Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp về Quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.

+ Việc thi hành án dân sự đã tổ chức bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá. Từ 01/10/2017 đến 31/3/2019, các cơ quan thi hành án dân sự ở tỉnh Lào Cai không phát sinh việc thi hành án dân sự đã tổ chức bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá.

+ Việc thi hành án dân sự áp dụng các biện pháp cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án: Từ 01/10/2017 đến 31/3/2019, các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản gồm 9 vụ (Cục: 01 vụ; Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai: 07; Chi cục thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng: 01 vụ ). Việc ký kết hợp đồng thẩm định giá, bán đấu giá trong thời hạn luật định, nhận chứng thư theo đúng thời hạn hợp đồng. Kết quả bán đấu giá tài sản thành công và giao tài sản cho người trúng đấu giá theo quy định.

+ Việc giải quyết một số vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài có khiếu nại, tố cáo: Cục và các Chi cục đã xây dựng kế hoạch giải quyết từng vụ việc cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan và chính quyền cơ sở, đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị áp dụng kết hợp biện pháp vừa chỉ đạo quyết liệt vừa đi sâu đi sát thực tế vụ việc, trực tiếp cùng với Chấp hành viên tiến hành nhiều biện pháp động viên thuyết phục, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người phải thi hành án; đồng thời xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của cấp trên để giải quyết dứt điểm vụ việc đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Từ 01/10/2017 đến 31/3/2019 các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh không phát sinh vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài có khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, kết quả trực tiếp kiểm sát cho thấy công tác thi hành án dân sự của Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp của tỉnh Lào Cai còn có một số thiếu sót tồn tại thể hiện trong lĩnh vực về công tác tài chính kế toán, quản lý thu và chi tiền thi hành án như: thực hiện chưa đầy đủ việc kiểm kê quỹ tiền mặt, chứng chỉ có giá, đối chiếu KBNN theo định kỳ tháng; còn xảy ra việc nộp chậm tiền án phí, lệ phí Tòa án vào NSNN, chậm nộp các khoản tạm thu án phí, lệ phí Tòa án vào tài khoản tạm thu tại KBNN theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chậm nộp tiền thi hành án thu được vào ngay quỹ cơ quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp; một số hồ sơ Chấp hành viên ban hành công văn phối hợp, không ban hành quyết định gửi các cơ quan đề nghị tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu tài sản, thay đổi hiện trạng; một số hồ sơ sau khi ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, không gửi thông tin về tên, địa chỉ nghĩa vụ phải thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành cho UBND cấp xã nơi xác minh để niêm yết; một số hồ sơ không lưu trữ hồ sơ đấu giá kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá...

 
Quang cảnh buổi Dự thảo kết luận của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 05/7/2019, Đoàn kiểm sát trực tiếp đã tiến hành thông qua dự thảo kết luận tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai và yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai thực hiện một số nội dung như: Quán triệt bản Kết luận đến toàn thể Chấp hành viên, công chức trong ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; có kế hoạch và biện pháp cụ thể để thực hiện bản Kết luận; rà soát lại việc tổ chức thực hiện các quyết định thi hành án còn tồn đọng, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp để tổ chức thi hành dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị tại địa phương; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đối với Chấp hành viên và Lãnh đạo các Chi cục trong việc tổ chức thi hành án; chú trọng kiểm tra đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài; vụ việc có giá trị tài sản lớn hoặc liên quan đến nhiều tài sản; trên cơ sở đó kịp thời phát hiện, xử lý và chấn chỉnh tình trạng vi phạm nhằm đảm bảo tác nghiệp thi hành án dân sự của Chấp hành viên phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật.
 
                                                                                                 Phòng KT và GQKNTC
                                                                                     Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: