Sign In

Hiệu quả đổi mới công tác thi hành án dân sự

26/04/2018

       Thực hiện Nghị quyết số 49 ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, thời gian qua, ngành thi hành án dân sự (THADS) Lào Cai có nhiều đổi mới trong hoạt động chuyên ngành, đặc biệt là việc đẩy mạnh cải cách hành chính
Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai triển khai công tác cải cách hành chính
 
       Một ngày tháng 4/2018, chúng tôi có mặt tại trụ sở Chi cục THADS thành phố Lào Cai để tìm hiểu về việc đổi mới thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị này. Dù đã hẹn trước, nhưng ông Đỗ Ngọc Ba, Chi cục trưởng vẫn thống nhất với chúng tôi dành thời gian ưu tiên giải quyết hồ sơ cho công dân theo yêu cầu ngay tại phòng tiếp dân. Khi biết nội dung chúng tôi cần tìm hiểu, Chi cục trưởng Đỗ Ngọc Ba bảo: “Với cơ quan THADS, không tích cực cải cách, đổi mới thì rất khó đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra”. Rồi ông Đỗ Ngọc Ba dẫn chứng chi tiết những cải cách của đơn vị trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó có nội dung về công tác THADA, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, các chương trình, kế hoạch thực hiện của cơ quan chuyên môn cấp trên...

       Nét nổi bật về công tác đổi mới tại Chi cục THADS thành phố phải kể đến là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên ngành qua trang thông tin điện tử THADS và trao đổi thông tin điện tử với cấp trên, hạn chế sử dụng văn bản. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn phục vụ tích cực công tác thống kê, tổng hợp báo cáo, phân tích số liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Chi cục. Về nội dung cải cách hành chính, Chi cục THADS thành phố Lào Cai đã tích cực triển khai chỉ đạo của Tổng cục THADS, Cục THADS Lào Cai về quy trình cải cách và thực hiện cơ chế một cửa. Sau gần một năm triển khai văn phòng một cửa và kênh thông tin hỗ trợ trực tuyến về THADS, đến nay, Chi cục đã tiếp nhận hơn 100 hồ sơ của công dân, tổ chức, trong đó đa phần là đơn yêu cầu thi hành án và xin xác nhận kết quả thi hành án, không phát sinh yêu cầu hỗ trợ trực tuyến về THADS.

       Về kết quả công tác chuyên môn, 6 tháng qua (tính từ tháng 10 năm 2017), Chi cục THADS thành phố Lào Cai đã tiếp nhận 765 đầu việc có điều kiện giải quyết, thi hành và đã hoàn thành giải quyết 651 đầu việc (đạt 85%). Tổng số tiền thụ lý là 235 tỷ đồng, qua phân loại, 83 tỷ đồng có điều kiện giải quyết và việc thực hiện đang được đơn vị đẩy nhanh tiến độ. Trong năm 2017 (từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2017), Chi cục THADS thành phố Lào Cai tiếp nhận, phân loại được 1.621 đầu việc có điều kiện giải quyết, đến hết năm đã giải quyết xong 1.547 đầu việc, đạt 95%. Về tiền, trong số 32,5 tỷ đồng có điều kiện giải quyết thì đến hết năm báo cáo, đơn vị đã giải quyết xong 28,9 tỷ đồng, đạt 89%. So với các đơn vị trong tỉnh, các chỉ tiêu về nội dung công việc chuyên môn của Chi cục THADS thành phố Lào Cai luôn đứng tốp đầu, trong đó việc đổi mới quản lý, cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng.

Một buổi tiếp công dân của Chi cục THADS thành phố Lào Cai.
 
       Trong buổi làm việc mới đây tại Lào Cai, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao việc đổi mới, cải cách của ngành THADS tỉnh Lào Cai theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp. Trong đó, đáng chú ý là công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo THADS các cấp và tham mưu trong các hoạt động cụ thể liên quan đến cưỡng chế thi hành án đảm bảo đúng mục đích, quy định; thực hiện tốt công tác phối hợp về THADS với các cơ quan trong khối nội chính có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án tại địa phương. Về cải cách hành chính, Cục THADS tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai bộ phận thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến vào tháng 5/2017, đến nay đã tiếp nhận 100% hồ sơ qua bộ phận thực hiện cơ chế một cửa và tích cực giải đáp thắc mắc của công dân. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tính từ đầu năm 2017 đến nay, Cục THADS tỉnh đã tiếp nhận 76 đơn, thư của công dân, trong đó có 60 đơn đề nghị, kiến nghị phản ánh và đơn vị đã giải quyết theo quy định, đảm bảo đúng thời gian, trình tự, thủ tục, thẩm quyền.
 
       Hiệu quả trong công tác cải cách, đổi mới hoạt động chuyên môn đã góp phần đưa tỷ lệ đầu việc hoàn thành giải quyết tại Cục THADS tỉnh nâng lên theo hằng năm. Trong năm 2017, ngành THADS tỉnh đã giải quyết dứt điểm 3.990 đầu việc trong tổng số 4.226 đầu việc có điều kiện thi hành (đạt 94%, tăng 2% so với năm trước và vượt 24% so với yêu cầu Tổng cục THADS giao). Về tiền, trong năm báo cáo, ngành THADS tỉnh đã giải quyết 51 tỷ đồng trong số 68,9 tỷ đồng có điều kiện giải quyết, đạt 74%, tăng 24% so với năm 2016 và vượt 40% so với yêu cầu Tổng cục THADS giao. Trong 6 tháng qua, ngành THADS tỉnh tiếp tục hoàn thành việc giải quyết 1.767 đầu việc trong số 2.254 đầu việc qua phân loại có điều kiện thi hành, đạt 78%, số tiền có liên quan cũng được khẩn trương giải quyết.
 
       Có thể khẳng định, công tác THADS đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp và liên quan trực tiếp đến việc giải quyết các vụ án, đảm bảo cho bản án, quyết định của tòa án, hiệu lực pháp luật được thi hành, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Việc cải cách, đổi mới trong hoạt động của ngành THADS Lào Cai đã và đang góp phần quan trọng trong cải cách tư pháp của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 49.    
theo baolaocai.vn

Các tin đã đưa ngày: