Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 7) số 868/TB-CCTHADS ngày 30/5/2024 vụ Hồ Tấn Phát, Huỳnh Thị Kim Phượng (30/05/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 7) số 868/TB-CCTHADS ngày 30/5/2024 vụ Hồ Tấn Phát, Huỳnh Thị Kim Phượng. Tài sản Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 1010, tờ bản đồ số 6, diện tích là 4.821,2m2 , mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn tọa lạc tại xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An                                                                                                                        
 

Chi cục THADS huyện Cần Đước thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 6) số 485/TB-THADS ngày 30/5/2024 vụ Nguyễn Văn Ngon, Đỗ Kim Phượng (30/05/2024)

Thửa đất số  4711, TBĐ số 4, loại đất ở tại nông thôn, tọa lạc tại ấp Rạch Đào, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chi cục THADS thành phố Tân An thông báo về việc không có khách hàng tham gia đấu giá, trả giá (vụ Cao Thị Hạnh) (29/05/2024)

Chi cục THADS thành phố Tân An thông báo về việc không có khách hàng tham gia đấu giá, trả giá (vụ Cao Thị Hạnh)

thông báo bán đấu giá tài sản (lần 5) vụ Võ Thị Kim Loan - Phạm Văn Thu, địa chỉ: ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (29/05/2024)

Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn (ONT) thuộc thửa đất số 1481, tờ bản đồ số 03, diện tích 322m2; Quyền sử dụng đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước (LUC) thuộc thửa đất số 5370, tờ bản đồ số 03, diện tích 1.474m2; tọa lạc tại ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, do ông Phạm Văn Thu đứng tên Giấy CNQSDĐ
Các tin đã đưa ngày: