Sign In

Chi cục THADS huyện Cần Giuộc Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 859/TB-THADS ngày 01/07/2024 vụ ông Hà Tuấn Hải (01/07/2024)

Quyền sử dụng đất số 128, số 129, Tờ bản đồ số 87, toạ lạc tại khu phố Thanh Ba, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa thông báo số 838/TB-THADS Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành Vụ Ông Phùng Văn Mức, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Bạc (CHV Huy) (28/06/2024)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa thông báo số 838/TB-THADS Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá  hoặc bán đấu giá không thành Vụ Ông Phùng Văn Mức, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Bạc (CHV Huy)

Chi cục Thi hành án sân sự huyện Thạnh Hóa thông báo số: 838/TB-THADS Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành vụ Vụ Ông Phùng Văn Mức, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Bạc (CHV Huy) (28/06/2024)

Chi cục Thi hành án sân sự huyện Thạnh Hóa thông báo số: 838/TB-THADS Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá  hoặc bán đấu giá không thành  vụ Vụ Ông Phùng Văn Mức, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Bạc (CHV Huy)

Chi cục THADS huyện Cần Đước thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) số 609/TB-CCTHADS ngày 28/6/2024 vụ Võ Văn Bực, Nguyễn Thị Rở (28/06/2024)

Quyền sử dụng đất và nhà ở có trên đất thuộc thửa  đất số 594, diện tích 277m2, loại đất ONT, TBĐ số 3 tọa lạc tại ấp 7, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chi cục THADS huyện Cần Đước thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) số 610/TB-CCTHADS ngày 28/6/2024 vụ Võ Xuân Việt, Trần Thị Xuân Mai (28/06/2024)

Quyền sử dụng đất và nhà ở có trên đất thuộc thửa đất số 2938, diện tích 238m2, TBĐ số 3, loại đất ONT, tọa lạc tại ấp 7, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Chi cục THADS huyện Cần Đước thông báo bán đấu giá tài sản số 615A/TB-CCTHADS ngày 02/7/2024 (28/06/2024)

Thửa 3404, TBĐ số 3, diện tích 401,8m2, loại đất ONT . Thửa 3405, TBĐ số 3, diện tích 633,4m2, loại đất BHK và căn nhà nhà cấp 4 có trên đất.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản số: 1022/TB-CCTHADS ngày 27/6/2024 vụ Nguyễn Thị Đoan, Lý Ngọc Trinh - tài sản tại: phường Khánh Hậu - TP Tân An - Long An (27/06/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản  vụ Nguyễn Thị Đoan, Lý Ngọc Trinh - tài sản tại: phường Khánh Hậu - TP Tân An - Long An
Các tin đã đưa ngày: