Sign In

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO Số: 670 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 04) vụ Trang Ngọc Thanh Lâm (CHV Huy) (10/06/2024)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO Số: 670 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 04) vụ Trang Ngọc Thanh Lâm (CHV Huy)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO Số: 670 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 04) vụ Trang Ngọc Thanh Lâm (CHV Huy) (10/06/2024)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO Số: 670 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 04) vụ Trang Ngọc Thanh Lâm (CHV Huy)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ SỐ 495 NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2024 CỦA CHI CỤC THADS HUYỆN MỘC HÓA VỤ NGUYỄN DUY SỸ (07/06/2024)

-01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu DONGFENG, Biển kiểm soát 60C-566.58; số máy 752087819476, số khung NSP5A2015562, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 170309 ngày 13/10/2020 của Công an tỉnh Đồng Nai. Đăng ký lần đầu ngày 28/04/2011.
 

Thông báo bán đấu giá tài sản số 329/TB-CCTHADS ngày 05/06/2024 của Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Đức Huệ vụ Đỗ Thị Phương Trinh (lần 2) (06/06/2024)

Vụ Đỗ Thị Phương Trinh, sinh năm 1996. Địa chỉ: số 02 Lê Quang Kim, phường 9, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
Các tin đã đưa ngày: