Sign In

Tân Hưng - Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

08/11/2021

Tân Hưng - Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Chiều ngày 05/11/2021, UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 do ông Huỳnh Thanh Hiền –  Chủ tịch UBND huyện trưởng BCĐ THADS  làm chủ trì.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An ông Lê Đức Thọ – Phó Cục trưởng; ông Lê Văn Hùng-Bí thư Huyện ủy; ông Hồ Văn Dân – Phó GĐ Sở Thông tin TT – TV BCĐ THADS tỉnh; đại diện thường trực Hội đồng nhân dân huyện ông Nguyễn Thanh Phương- Phó Chủ tịch HĐND; các thành viên Ban chỉ đạoTHADS huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp 12 xã, Thị Trấn trong huyện; Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký Chi cục THADS huyện Tân Hưng.
Năm 2021 Ban chỉ đạo THADS huyện Tân Hưng triển khai thực hiện nhiệm vụ công THADS trong điều kiện tương đối khó khăn, ảnh hưởng của đại dịch Covid -19. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Cục THADS tỉnh, các ban, ngành địa phương, UBND các xã, Thị Trấn, các thành viên Ban chỉ đạo THADS huyện đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời trong công tác THADS, kết quả thi hành án đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể: Tổng số việc thụ lý là 1.179  việc, đã thi hành xong  658/788 việc có điều kiện thi hành, đạt 83,50%  (giảm 0.7% so với cùng kỳ năm 2020), vượt  1%  so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao; Tổng số tiền thụ lý là 102.875.547.000đ, đã thi hành xong 28.569.490.000đ/48.213.159.000đ có điều kiện thi hành, đạt 59.26% (tăng 4,26% so với cùng kỳ), vượt 4.26%  so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao.Về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng quy định (giải quyết xong 100%) 

Cũng tại hội nghị Thường trực ban chỉ đạo huyện triển khai kế hoạch cao điểm vận động THADS năm 2022 của BCĐ THADS huyện Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác THADS và đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong năm 2022.
Tại hội nghị lãnh đạo Cục THADS tỉnh, thành viên BCĐ THADS tỉnh, UBND huyện Tân Hưng đã có ý kiến phát biểu nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những đóng góp của cơ quan thi hành án, các cơ quan và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công tác. Trong năm 2022 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự, Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Bộ Tài Chính, Tòa án nhân dân Tối Cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 04/12/2020 của Ban Thường Vụ Huyện Ủy Tân Hưng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Lãnh đạo Chi cục tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác ngay từ ngày đầu tháng đầu năm của niên độ mới.

Nhân dịp này UBND huyện Tân Hưng tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2021 và tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm THADS năm 2021 trên địa bàn huyện Tân Hưng.
 


Theo Chi cục THADS huyện Tân Hưng

Các tin đã đưa ngày: