Sign In

Bến Lức - Tổ chức thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu tiêu hủy theo Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án

15/10/2021

Bến Lức - Tổ chức thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu tiêu hủy theo Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án
Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, tỉnh Long An phối hợp với Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An tổ chức thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu tiêu hủy theo Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án theo Quyết định số 116/QĐ-BCĐ ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An.
  Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, tỉnh Long An phối hợp với Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An tổ chức thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu tiêu hủy theo Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án theo Quyết định số 116/QĐ-BCĐ ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An. Tham gia việc tiêu hủy thuốc lá lậu trên gồm có các thành phần như sau: ông Tô Minh Tâm -Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, ông Nguyễn Ngọc Linh – Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức, đại diện Công An huyện Bến Lức và đại diện Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu cụm thành phố Tân An, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Công ty BAT Việt Nam, Cục Quản lý thị trường, Phòng cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát Gia thông.
  
Việc tiêu hủy thuốc lá được tổ chức thực hiện tại Khu xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa – địa chỉ: ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021.Tổng số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu tiêu hủy của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức là 137.670 bao gồm 37.100 bao Hero, 97.170 bao Jet, 2.400 bao Scott, 1.000 bao Craven.
 
Hội đồng tiêu hủy đã kiểm tra đầy đủ số lượng, chủng loại thuốc lá trước khi thực hiện việc tiêu hủy theo đúng quy trình thủ tục tiêu hủy theo quy định của Pháp luật. Việc tiêu hủy kết thúc cùng ngày và thành công tốt đẹp./.


Theo Chi cục THADS huyện Bến Lức, Long An

Các tin đã đưa ngày: