Sign In

Bến Lức: Hội nghị sơ kết cao điểm tập trung thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022

04/05/2022

Bến Lức: Hội nghị sơ kết cao điểm tập trung thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022
Chiều ngày 28/4/2022, UBND huyện Bến Lức tổ chức hội nghị sơ kết cao điểm vận động  thi hành án năm 2022 và sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Dự hội nghị dưới sự chủ trì của ông Trần Văn Tươi – Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ thi hành án dân sự huyện, cùng với sự tham gia của các đồng chí Thường trực Huyện ủy Bến Lức, Thường trực HĐND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức, Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và cùng toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, đại diện UBND các xã, thị trấn cùng với công chức Tư pháp hỗ trợ Thi hành án dân sự.

  

Thường trực ban chỉ đạo THADS huyện thông qua kết quả vận động đợt tập trung cao điểm thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã phối hợp với địa phương vận động, thuyết phục, cưỡng chế, giao tài sản theo bản án tuyên, kết quả giải quyết xong 442 vụ việc trong tổng số 918 vụ việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 48.15% về việc. Về tiền, đã giải quyết xong hơn 28 tỷ đồng trong số có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 27.96%. Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng có số việc phải thi hành là 91 việc trong đó có điều kiện là 22 việc, tương ứng với số tiền trên 32 tỷ đồng trong đó có điều kiện là trên 7 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành được 5 việc thu được số tiền trên 1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22.73% về việc và 21.99% về tiền.

Những mặt đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 là kết quả phấn đấu của cả tập thể công chức Chi cục THADS huyện và các cấp chính quyền địa phương trong công tác phối hợp thi hành án và sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Bến Lức và của Ban Chỉ đạo THADS huyện. Để biểu dương thành tích đã đạt được, Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen cho 05 tập thể  và 06 cá nhân đã có thành tích suất sắc trong công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022.

  

Kết luận Hội nghị, ông Trần Văn Tươi – Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ thi hành án dân sự huyện đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 và tin rằng trong thời gian tới công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Bến Lức sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Các tin đã đưa ngày: