Sign In

Kiến Tường: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

04/11/2022

Kiến Tường: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Chiều ngày 03/11/2022, Ban Chỉ đạo THADS thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Văn Vũ – Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, cùng tham dự có ông Lê Đức Thọ – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An, Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, các Ban Đảng trực thuộc Thị ủy, Ủy ban MTTQ thị xã, Ban pháp chế HĐND thị xã, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã và cùng toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, đại diện UBND các xã, phường cùng với công chức Tư pháp hỗ trợ Thi hành án dân sự.

Thường trực Ban chỉ đạo THADS thị xã thông qua kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022. Theo niên độ THADS, công tác thi hành án dân sự và theo dõi án hành chính trên địa bàn thị xã Kiến Tường được triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường đã thụ lý 880 việc, trong đó số thụ lý mới là 389 việc, giảm 237 việc so với cùng kỳ. Số việc có điều kiện thi hành là 506 việc, chiếm 57,89% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện là 358 việc, chiếm 40,96% trong tổng số phải thi hành; hoãn thi hành án 10 việc, chiếm 1,15% trong tổng số phải thi hành. Đã thi hành xong là 439 việc, đạt tỉ lệ 86,76%, tăng 2,54% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 4,76% so với chỉ tiêu của Cục THADS tỉnh giao là 82% và vượt 5,26% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 81,5%. Kết quả THADS về tiền: Tổng số tiền giải quyết 207 tỉ 422 triệu 874 nghìn đồng, trong đó số thụ lý mới 36 tỉ 885 triệu 152 nghìn đồng. Tổng số phải thi hành 206 tỉ 434 triệu 240 nghìn đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành 79 tỉ 575 triệu 053 nghìn đồng, chiếm 38,55% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện thi hành 119 tỉ 858 triệu 781 nghìn đồng, chiếm 58,06% trong tổng số phải thi hành; hoãn thi hành án 7.000.406 nghìn đồng, chiếm 3,39% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong 46 tỉ 283 triệu 993 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 58,16%, vượt 15,16% so với chỉ tiêu của Cục giao về giá trị là 43% và vượt 23,34% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 40,1%. Với kết quả đạt được trong năm 2022, Chi cục THADS thị xã Kiến Tường được Cục THADS tỉnh Long An công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại Hội nghị được nghe tham luận của Viện kiểm sát, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã Kiến Tường, UBND xã Thạnh Hưng liên quan đến công tác kiểm sát, phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ thi hành án cũng như những hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện và nhận được sự đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nổ lực, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023, lãnh đạo Chi cục THADS thị xã tập trung triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác từ những ngày đầu năm theo niên độ mới, toàn thể cán bộ công chức người lao động tại Chi cục THADS thị xã Kiến Tường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết triệt để các vụ việc thi hành án; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thi hành án; làm tốt công tác rà soát, xác minh, phân loại án kịp thời, chính xác, đúng quy định; làm tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật, hạn chế tối đa những khiếu nại tố cáo vượt cấp và quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023.

Nhân dịp này, Hội nghị ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của các tập thể và cá nhân trong công tác thi hành án dân sự năm 2022. Chủ tịch UBND thị xã khen thưởng đối với 03 tập thể và 06 cá nhân các cơ quan ban ngành, UBND các xã, phường có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp THADS và đợt cao điểm vận động THADS năm 2022 trên địa bàn thị xã Kiến Tường; Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tặng giấy khen Cục trưởng cho tập thể và 03 cá nhân Chi cục THADS thị xã Kiến Tường có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và 01 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

  

Tin rằng dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và sự phối hợp của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể, công tác THADS, HC trên địa bàn thị xã Kiến Tường sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Cục THADS tỉnh giao năm 2023.
Theo Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường

Các tin đã đưa ngày: