Sign In

Cần Đước: Lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong công tác THADS năm 2022

09/09/2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước thuộc Chi bộ Tư pháp – Thi hành án. 
Với vai trò lãnh đạo, Chi bộ Tư pháp – Thi hành án từ đầu năm 2022 theo cuộc họp thường lệ vào ngày 25 hàng tháng, từ tháng đầu năm 2022 Chi bộ thông qua qua dự thảo và ban hành bảng phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên của Chi bộ. Dựa vào bảng phân công nhiệm vụ và mức độ hoàn thành công việc được giao của từng đảng viên mà Chi bộ có nhận xét đánh giá, đề xuất khen thưởng cuối năm đúng người đúng công việc.

Dựa vào bảng phân công nhiệm của Chi bộ từng đảng viên nói chung và chấp hành viên, công chức, người lao động nói riêng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc cụ thể và mức độ cũng như tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vừa đảm bảo về trình tự thủ tục, vửa đảm bảo tính hiệu lực pháp luật của bản án góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.

Trên cơ sở Nghị quyết Chi bộ, bảng phân công nhiệm vụ, lãnh đạo Chi cục THADS huyện đã xây dự kế hoạch công tác năm cho đơn vị, thực nhiệm việc kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo kịp thời các Chấp hành viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ phân công và báo cáo kết quả chung của đơn vị trong cuộc họp Chi bộ.

Trong cuộc họp thường lệ của tháng tiếp theo, từng đảng viên có báo cáo cụ thể mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nêu ra tính khách quan chủ quan của việc chưa hoàn thành công việc được, từ đó Bí thư chi bộ có đánh giá nhận xét kịp thời đối với từng đảng viên.

 Bí thư chi bộ là công chức của Phòng Tư pháp nên việc báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án liên quan đến các ngành của UBND huyện 01 cách kịp thời để Chủ tịch UBND huyện – Trưởng CĐTHADS huyện nắm và có chỉ đạo nhằm tháo gở, rút ngắn được thời gian tổ chức họp liên ngành và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng BCĐTHADS huyện. 

Tính đến đầu tháng 09/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước đạt tỷ lệ 82,97% về việc (vượt 1,47% so chi tiêu giao), đạt tỷ lệ 45,67% về tiền (vượt 5,57% so với chỉ tiêu giao).
Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Chi cục THADS huyện và sự quyết tâm nỗ lực của đảng viên và công chức trong đơn vị, tin rằng công tác THADS của Chi cục THADS huyện Cần Đước sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Các tin đã đưa ngày: