Sign In

Châu Thành: Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

07/11/2022

Châu Thành: Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023
​Vào ngày 04 tháng 11 năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. 
Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, cùng tham dự hội nghị có ông Bùi Phú Hưng - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, ông Văn Ngọc Hạo – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, Lãnh đạo và công chức tư pháp phụ trách thi hành án các xã, thị trấn.

Trong năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể:
*Về việc:
Tổng số giải quyết là 1.412, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)485 việc; Số thụ lý mới là 927 việc (tăng 35 việc tương ứng 3,7% so với năm 2021).
Sau khi trừ đi số ủy thác 11 việc, tổng số phải thi hành là 1.401 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 1.048 việc (chiếm 74,80% trong tổng số phải thi hành); Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)326 việc (chiếm 23,26% trong tổng số phải thi hành).
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 876 việc, tăng 64 việc (tăng 7,3%) so với năm 2021; đạt tỉ lệ 83,59% (tăng 0,9%) so với năm 2021. Vượt 1,09% so với chỉ tiêu của Cục Thi hành án giao là trên 82,5%);
Số việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 160 việc
Số việc chuyển kỳ sau 525 việc, tăng 42 việc (tăng 8%) so với cùng kỳ năm 2021.
* Về tiền:
Tổng số giải quyết là 143.129.164.000 đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)72.575.010.000 đồng; Số thụ lý mới là 70.554.154.000 đồng (tăng 29.504.943.000 đồng tương ứng tăng 41,81% so với năm 2021).
Sau khi trừ đi số ủy thác là 129.100.000 đồng, tổng số phải thi hành là 143.000.064.000 đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 69.289.762.000 đồng  (chiếm 48,45%  trong tổng số phải thi hành); Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)56.511.656.000 đồng (chiếm 39,51% trong tổng số phải thi hành).
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 42.204.221.000 đồng, (tăng 21.581.836.000 đồng tương ứng tăng 51,13% so với năm 2021); đạt tỉ lệ 60,91%  (tăng 10,14%) so với năm 2021, vượt 10,91% với chỉ tiêu của Cục Thi hành án giao là trên 50%).
Số tiền chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 19.609.301.000 đồng.
Số tiền chuyển kỳ sau 100.795.843.000 đồng (tăng 27.954.841.000 đồng tương ứng 27,7% so với cùng kỳ năm 2021).
Phát biểu kết luận hội nghị ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã đánh giá cao thành tích đạt được trong năm 2022 và có chỉ đạo trong niên độ công tác năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tiếp tục phát huy tốt công tác phối hợp liên ngành, như Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện... giải quyết dứt điểm các vụ, việc còn tồn đọng và các vụ, việc có điều kiện thi hành, kiên quyết đưa ra cưỡng chế xử lý tài sản đối với các trường hợp có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành án. Song song đó, tăng cường kiện toàn công tác cán bộ thông qua việc giữ nghiêm kỷ luật, đạo đức công vụ, ý thức kỷ cương, kiểm tra, giám sát và đảm bảo sự đoàn kết nội bộ trong tác nghiệp thi hành án.
Trong năm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện phối hợp từng xã, thị trấn và các ngành liên quan rà soát, xác minh, phân loại số án trong toàn huyện, đảm bảo đúng qui trình, chặt chẽ, chính xác. Qua đó có biện pháp giải quyết từng vụ việc thi hành án phù hợp, đúng Luật Thi hành án dân sự, thấu tình, đạt lý, người dân tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Huyện tiến hành củng cố các đoàn vận động thi hành án cấp xã, phối hợp Chi cục Thi hành án dân sự và Ban vận động Thi hành án của huyện trực tiếp xuống địa bàn vận động người phải thi hành án trên địa bàn xã, thị trấn tự nguyện thi hành án. Các ngành trong khối Nội chính của huyện làm tốt việc kê biên và bán đấu giá tài sản những vụ án điểm, án có nhiều người liên quan và số tiền phải thi hành lớn. Qua đó, phân loại cơ bản án chưa có điều kiện thi hành, xử lý theo luật định.
Đặc biệt, làm tốt khâu lập danh sách, phân loại đối tượng thi hành án còn tồn đọng trên từng địa bàn. Các xã, thị trấn làm tốt công tác phân công cán bộ Tư pháp phối hợp Chi cục thi hành án tham gia vận động thi hành án,… nhờ đó kết quả thi hành án đạt hiệu quả cao, những vụ việc tồn đọng nhiều năm tại địa phương đã được giải quyết.Hội nghị ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các cá nhân, tổ chức trong công tác thi hành án dân sự trong năm 2022 thông qua việc khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đối với tập thể và 03 cá nhân; bên cạnh đó có 05 tập thể, 06 cá nhân thuộc các ban ngành, UBND các xã, thị trấn được Chủ tịch UBND huyện Châu Thành khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác Thi hành án năm 2022, đó cũng là động lực, là niềm động viên cho công chức quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ THADS, HC trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: