Sign In

Bến Lức: Tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người phải thi hành án

23/11/2022

Bến Lức: Tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người phải thi hành án
Ngày 15/11/2022, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Bến Lức tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng.
Để đảm bảo việc thi hành các Bản án số 1066/2012/DS-PT ngày 04/9/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 113/2014/QĐST-DS ngày 18/3/2014 của Tòa án nhân dân Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu lực pháp luật và Quyết định số 297/2019/QĐST-DS ngày 23 tháng 8 năm 2019 của TAND Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; Bản án số 276/2021/DS-PT ngày 29/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An có hiệu lực với số tiền phải thi hành án đến thời điểm hiện nay là 6 tỷ đồng và lãi chậm thi hành án. Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức đã thông báo, tống đạt hợp lệ các văn bản về thi hành án, nhiều lần vận động tự nguyện thi hành án nhưng đương sự không phối hợp, tìm cách trì hoãn việc thi hành án. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành án, Chấp hành viên đã ra Quyết định kê biên số 18/QĐ-CCTHADS ngày 16/8/2019 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, tỉnh Long An theo quy định.

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2022, Ông Tô Minh Tâm - Chấp hành viên trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức đã tổ chức thực hiện việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người phải thi hành án là Nguyễn Thị Ngọc Hồng, sinh năm: 1960, địa chỉ: 557 Trần Hưng Đạo, phường 14, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ liên lạc: 253-255 Nguyễn Biểu, phường 2, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; số 735 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: 85/2 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định cưỡng chế số 18/QĐ-CCTHADS ngày 16/8/2019 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tài sản bị kê biên gồm: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 101 (thửa mới 33), tờ bản đồ số 8 (tờ mới 36), diện tích 10.417,5m2, loại đất CLN theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO 112826, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 12672, được sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 09/8/2018 do bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng đứng tên trên giấy chứng nhận.Tham gia đoàn cưỡng chế gồm có đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức; đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Lức, đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; đại diện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Bến Lức (tổ đo đạc, ra bản vẽ) cùng với sự tham gia của Chính quyền địa phương xã Lương Hòa (nơi có tài sản) dưới sự chủ trì của ông Tô Minh Tâm - Chấp hành viên trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng đã được Chấp hành viên thông báo hợp lệ nhưng vắng mặt không lý do, để đảm bảo việc thi hành án, Hội đồng tham gia cưỡng chế thống nhất lập biên bản vắng mặt đối với người phải thi hành án dưới sự chứng kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức và Ủy ban nhân dân xã Lương Hòa, Đoàn cưỡng chế tiến hành tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế theo quy định.
Sau đó cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của mình tiến hành kiểm tra, đo đạc thực địa, xác định ranh giới và cắm mốc đối với tài sản kê biên là Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 101 (thửa mới 33), tờ bản đồ số 8 (tờ mới 36), diện tích 10.417,5m2, loại đất CLN theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO 112826, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 12672, được sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 09/8/2018 do bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng đứng tên trên giấy chứng nhận. Và tiến hành các thủ tục giao bảo quản tài sản theo quy định.

Cuộc tổ chức cưỡng chế kết thúc cùng ngày. Chấp hành viên tiếp tục thực hiện các quy trình tiếp theo theo quy định của pháp luật.
Theo Chi cục THADS huyện Bến Lức.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: