Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022

23/04/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Ngày 22/4/2022, Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, HC) quý II và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 22/4/2022, Cục THADS tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, HC) quý II và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Tham dự hội nghị, Cục trưởng Cục THADS Long An – đ/c Bùi Phú Hưng chủ trì hội nghị; các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và chấp hành viên thuộc Cục cùng các đ/c lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên 15 Chi cục THADS trực thuộc.Tại hội nghị, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh triển khai các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ THADS, HC quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022. Các đồng chí tham dự đã trao đổi, đánh giá toàn diện kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm.
Cục THADS tỉnh cùng các Chi cục THADS trực thuộc đã có nhiều cố gắng, tích cực triển khai thực hiện tổ chức thi hành án, tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền đạt tương đối: về việc đạt 50,75% (so với chỉ tiêu bình quân chung toàn quốc vượt 1,55%), về tiền đạt 23,8% (so với chỉ tiêu bình quân chung toàn quốc vượt 1,6%).
Tuy nhiên, trên địa bàn toàn tỉnh số việc, số tiền có điều kiện giải quyết chuyển sang kỳ sau còn nhiều (5.409/12.345 việc, số tiền 1.719 tỷ/6.112 tỷ), còn đang theo dõi hành 15 vụ án hành chính, một số vụ bán đấu giá thành tại các Chi cục nhưng chưa giao tài sản, các vụ việc phải giao tài sản theo bản án, quyết định của Toà án còn nhiều... Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; án tín dụng ngân hàng về giá trị còn đạt thấp…
Hội nghị tập trung thảo luận, trao đổi, có nhiều ý kiến đóng góp về kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong công tác thi hành án dân sự, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; còn phải phấn đấu đạt 30,75% về việc và 16,27% về tiền để để hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ ngành giao năm 2022 (81,5% về việc và 40,1% về tiền) và hơn 70% án hành chính.
Kết luận hội nghị, Cục trưởng Bùi Phú Hưng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh và có một số chỉ đạo tại Hội nghị:
Thứ nhất, đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong quý 2 niên độ thi hành án về phòng, chống dịch COVID-19: Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, công chức, người lao động các Phòng và các Chi cục trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Cục THADS tỉnh và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, Thành phố Tân An về công tác phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới” đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19 gắn với Kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, kể cả trường hợp đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch
Thứ hai, về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đến hết ngày 30/6/2022: Toàn tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 75 %/80,1% về việc và trên 35%/40,1% về giá trị trên tổng số án có điều kiện thi hành. Tổ chức theo dõi việc thi hành án đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính phấn đấu xong 05 vụ. Kết quả thi hành án thu hồi tiền tài sản trong các vụ án hình sự kinh tế tham nhũng; thu cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các khoản thu cho ngân sách nhà nước đảm bảo tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền cao hơn năm 2022.
Thứ ba, đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể cho toàn ngành THADS trong tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới và đề nghị thủ trưởng các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, một số nhiệm vụ trọng tâm (1) thực hiện tốt việc xác minh, phân loại, giải quyết án. (2) Các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh tăng cường thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành án hành chính. (3) Cục THADS tỉnh và Chi cục trực thuộc thường xuyên triển khai, quán triệt và có giải pháp thực hiện có kết quả các quy định của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng nhất là “tham nhũng vặt” trong thực thi nhiệm vụ công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức người lao động. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phải thực sự nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ đồng thời tăng cường quản lý công chức, người lao động về thời gian làm việc, tinh thần thái độ làm việc, trách nhiệm trước công việc; đạo đức lối sống, chuẩn mực giao tiếp ứng xử và kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Với những kết quả đạt được và những giải pháp đã đề ra, tin rằng trong thời gian tới công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Long An sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: