Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 9 tháng đầu năm 2022

02/07/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 9 tháng đầu năm 2022
Ngày 01/7/2022, Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, HC) quý III và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Tham dự hội nghị, Cục trưởng Cục THADS Long An – đ/c Bùi Phú Hưng chủ trì hội nghị; đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và lãnh đạo 15 Chi cục THADS trực thuộc trong tỉnh.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh triển khai các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ THADS, HC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022. Các đồng chí dự Hội nghị đã trao đổi, đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và nguyên nhân những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ THADS,HC trên địa bàn tỉnh.Kết quả THADS 9 tháng/2022: số việc phải thi hành trong toàn tỉnh là 21.600 việc (trong đó số có điều kiện thi hành là 14.476 việc, chiếm 67% trên tổng số việc phải thi hành). Tổng số việc thi hành xong là 9.826 việc, đạt tỉ lệ 67,88% (tăng 3,48% so với cùng kỳ năm 2021) so với chỉ tiêu được giao là 81,5% còn phải phấn đấu 13,62%. Tổng số phải thi hành là 7.178 tỷ đồng (trong đó số có điều kiện thi hành là 2.574 tỷ đồng, chiếm 34,4% trong tổng số có điều kiện thi hành), thi hành xong  810 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 26,51% (tăng 0,51% so với cùng kỳ năm 2021) so với chỉ tiêu được giao là 40,1% còn phải phấn đấu 8,62%. Đã thi hành xong 10/21 vụ án hành chính đạt tỷ lệ 47%.
Trên địa bàn toàn tỉnh số việc, số tiền có điều kiện giải quyết chuyển sang kỳ sau còn nhiều (5.409/11.744việc, số tiền 1.760 tỷ/6.368 tỷ), còn đang theo dõi thi hành 11 vụ án hành chính. Nguyên nhân do việc xác minh, phân loại, xử lý tài sản của một số Chi cục THADS cấp huyện còn chậm; một số vụ bán đấu giá thành các Chi cục THADS nhưng chưa giao tài sản; các vụ việc phải giao tài sản theo bản án, quyết định của Toà án còn nhiều. Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; án tín dụng, ngân hàng về giá trị còn đạt thấp.
Kết luận tại hội nghị, Cục trưởng Bùi Phú Hưng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tích cực triển khai thực hiện tổ chức thi hành án của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS trong tỉnh, tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền đạt kết quả tương đối; đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần thực hiện trong quý 4/2022, như sau:
Thứ nhất, về công tác phòng, chống dịch COVID-19: Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, công chức, người lao động các Phòng và các Chi cục trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch của Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Cục THADS tỉnh và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, Thành phố Tân An.
Thứ hai, về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đến hết ngày 30/7/2022: Đề ra chỉ tiêu thi hành án xong bình quân chung toàn tỉnh đạt trên 75% về việc (trong đó các huyện Đức Hoà, Bến Lức, Vĩnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Cần Đước, Thạnh Hoá đạt trên 80%; các huyện còn lại phải đạt trên 75%); về tiền đạt trên 35% để góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của toàn tỉnh (trong đó Cục THADS tỉnh, Cần Giuộc, Cần Đước, Đức Hoà, Đức Huệ, Thành phố Tân An, Tân Thạnh, Thủ Thừa phải đạt trên 5%; các huyện còn lại giải quyết đạt trên 2% trên tổng giá trị có điều kiện thi hành của đơn vị); xong 02 vụ án hành chính và kết quả thi hành án thu hồi tiền tài sản trong các vụ án hình sự kinh tế tham nhũng; thu cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các khoản thu cho ngân sách nhà nước đảm bảo tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền cao hơn cùng kỳ năm 2022.
Thứ ba, các giải pháp thực hiện:
 (1) Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, các Phòng và các Chi cục trực thuộc căn cứ Quyết định về việc giao chỉ tiêu về việc, về tiền từ đầu năm và kết quả thi hành xong của 9 tháng của từng Chấp hành viên và đơn vị để tập trung giải quyết xong số việc, số tiền theo chỉ tiêu được giao đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của từng Chấp hành viên, từng đơn vị và chỉ tiêu chung của tỉnh
(2) Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo các Phòng và Chi cục trực tiếp kiểm tra hồ sơ tác nghiệp của từng Chấp hành viên của đơn vị mình đồng thời có  chỉ đạo từng Chấp hành viên thực hiện tốt việc xác minh, phân loại, giải quyết án trong đó giải quyết dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện thi hành án trên 01 năm; các vụ liên quan đến tín dụng, ngân hàng; các vụ giao tài sản theo bản án tuyên; các vụ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; các vụ đã ra quyết định kê biên nhưng chưa tổ chức kê biên trên thực tế; các vụ kê biên nhưng chưa bán đấu giá; chưa giao tài sản; các vụ việc xét miễn, giảm thi hành án; các vụ việc thu án phí có giá trị nhỏ; các vụ việc hoàn dự phí cho các đương sự. Kịp thời xử lý những vật chứng, tài sản đã có bản án có hiệu lực pháp luật. Căn cứ kết quả xác minh để phân loại án thật chính xác và kịp thời ra quyết định đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định; tuyệt đối không được lợi dụng việc chuyển sổ theo dõi riêng làm sai lệch số liệu thi hành án chạy theo thành tích.
(3) Đối với 11 vụ án hành chính chưa thi hành xong: Lãnh đạo Cục THADS tỉnh và các Chi cục trực thuộc tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức làm việc với người phải thi hành án để kịp thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
(4) Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đề nghị Lãnh đạo các Phòng và các Chi cục trực thuộc tổ chức triển khai quán triệt trong công chức và người lao động của đơn vị nội dung Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự để công chức tác nghiệp chính xác, không để xảy ra sai sót
 (5) Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS huyện xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các Kết luận kiểm tra của Viện KSND tối cao gồm Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS Thị xã Kiến Tường, Chi cục THADS huyện Cần Giuộc. Các Chi cục THADS trực thuộc xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với  Kết luận kiểm tra của Cục THADS tỉnh và các kiến nghị, kháng nghị của Viện KSND cùng cấp.
(6) Lãnh đạo Cục THADS tỉnh và Chi cục trực thuộc phải thực hiện tốt công tác tiếp dân, phân công công chức tiếp công dân hàng ngày theo quy định.Tập trung giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo công dân tại đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết theo quy định.
(6) Lãnh đạo Cục THADS tỉnh và Lãnh đạo các Chi cục trực thuộc phải thực sự nêu gương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và phải thường quán triệt trong công chức các quy định về đạo đức công vụ, văn hoá giao tiếp của công chức; các quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan; các quy định về ứng xử khi giải quyết các yêu cầu của các tổ chức và công dân. Quản lý, phân công công việc công chức làm thêm ngày thứ bảy của tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2022 thật hiệu quả, đúng quy định; đối với Chấp hành viên phải thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên.
Với những kết quả đạt được và những giải pháp đã đề ra, tin rằng trong thời gian tới công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Long An sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: