Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An – Hành trình 05 năm vượt khó

19/07/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An – Hành trình 05 năm vượt khó
Trong giai đoạn 2015 – 2020, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy – HĐND - UBND huyện Châu Thành và chỉ đạo của Ban lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An cùng với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ngành, đoàn thể và cấp ủy - UBND các xã, thị trấn và sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, luôn đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, Chi cục THADS huyện Châu Thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ THADS trên địa bàn mà nổi bật là luôn vượt hai chỉ tiêu cơ bản về việc và về giá trị theo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh giao hàng năm, cụ thể:  Năm 2015: Thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 90,31% (vượt 2,31%), về giá trị đạt tỷ lệ 81.38% (vượt 4.38%);  Năm 2016: về việc đạt tỷ lệ 77.43%, (vượt 7,43%), về giá trị đạt tỷ lệ 39.44% (vượt 9.44%); Năm 2017: về việc đạt tỷ lệ 71,57% ( vượt 1,57%), về giá trị  đạt tỷ lệ 36,13% (vượt 6,13%); Năm 2018: về việc đạt tỷ lệ 77,98 %, (vượt 5,98 %),về giá trị đạt tỷ lệ 52,78%, (vượt 20,78%); Năm 2019: về việc đạt tỷ lệ 75,75% (vượt 2,75%), về giá trị đạt tỷ lệ 41,89% (vượt 8,89%); Năm 2020: về việc đạt tỷ lệ 83,06% (vượt 3,06%), về giá trị đạt tỷ lệ 61,20% (vượt 23,02%).

Để có được kết quả này, tập thể cán bộ, công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Châu Thành đã luôn đoàn kết một lòng, tích cực tham mưu Cấp ủy, chính quyền và nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp vượt qua những khó khăn, thử thách. Nổi bật là mô hình phát huy vai trò từ cơ sở của 13 Tổ vận động THADS ở 13 xã, thị trấn gồm thành viên đại diện chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành, đoàn thể các xã, thị trấn trong huyện với phương châm: thấu hiểu, nhiệt tình, trách nhiệm, tập trung cao độ trong quá trình triển khai đợt cao điểm THADS trong mỗi niên độ công tác. Mặc dù thành viên trong Tổ vận động ở các xã, thị trấn hoạt động kiêm nhiệm và sự am hiểu về công tác THADS không đồng đều nhưng tại địa phương họ thường xuyên gần gũi, tiếp xúc và thấu hiểu hoàn cảnh của các bên đương sự nên việc vận động tự nguyện thi hành án có những chuyển biến tích cực góp phần không nhỏ vào kết quả THADS tại địa phương, đặc biệt đối với nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, phải cưỡng chế, qua vận động, giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án mà không phải huy động lực lượng để cưỡng chế, từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững sự ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Mô hình đã được các đơn vị bạn học tập, trao đổi kinh nghiệm có hiệu quả tốt.

Hàng năm, Chi cục THADS huyện Châu Thành đã tích cực chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện có đảng văn, chỉ thị chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện; tham mưu Ban Chỉ đạo THADS huyện mở các đợt cao điểm THADS; làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thi hành án, từ đó đã huy động được sức mạnh của toàn hệ thống chính trị của địa phương tích cực tham gia công tác THADS.

Chi cục THADS huyện Châu Thành đã chủ động, triển khai công tác THADS ngay từ đầu mỗi niên độ, phát động và tích cực tham gia phong trào thi đua của Ngành và đơn vị phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Trong 05 năm qua, có 100% cán bộ, công chức, người lao động đăng ký thi đua và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập thể và cá nhân Chi cục THADS huyện Châu Thành nhiều năm liền được Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen; Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (2015, 2016, 2018, 2019, 2020), tặng Bằng khen (2016, 2019), tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp (2015).

Với những thành tích đã đạt nêu trên, Chi cục THADS huyện Châu Thành được Hội đồng Thi đua – khen thưởng Cục THADS tỉnh xét khen thưởng điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 – 2019 và càng vinh dự hơn nữa đơn vị được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận là tập thể điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế, trong thời gian tới, Chi cục THADS huyện Châu Thành sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phấn đấu xây dựng tập thể Chi cục thật sự trong sạch vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS doTổng cục THADS, Cục THADS tỉnh giao, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành THADS tỉnh Long An./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: