Sign In

Cục THADS tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

14/12/2020

Cục THADS tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Vào ngày 04 tháng 12 năm 2020, Cục THADS tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS, THAHC năm 2020 và Triển khai kế hoạch công tác, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Chủ trì hội nghị có đồng chí Cục trưởng Bùi Phú Hưng, tham dự hội nghị có các Phó Cục trưởng, trưởng phó các phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chấp hành viên, thẩm tra viên trực thuộc THADS tỉnh Long An.
 
 Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Cục trưởng Bùi Phú Hưng đánh giá bối cảnh chung về năm 2020 của nền kinh tế xã hội trong nước hết sức khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, dịch bệnh COVID-19 đang có diễn chuyển biến phức tạp cả trong, ngoài nước và trên địa bàn tỉnh Long An nói chung và ngành THADS tỉnh nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn và đầy thách thức đặc biệt giá trị tiền, tài sản phải thi hành án năm 2020 có tổng số thụ lý mới tăng cao hơn 1.591 tỷ 911 triệu 845 nghìn đồng (tăng 74,82%) so với năm 2019.
Đứng trước bối cảnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành ở địa phương, và đặc biệt cùng với sự nỗ lực, vượt qua khó khăn của công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn công tác THADS của tỉnh Long An đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Được cụ thể qua tóm tắt báo cáo năm 2020 đồng chí Phó Cục trưởng Lê Đức Thọ: thi hành xong 17.984 việc/22.259 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 80,79% (tăng 6,08%) so với cùng kỳ năm 2019, vượt 0,79% so với chỉ tiêu được giao; số tiền thi hành xong tương ứng là 1.571 tỷ 737 triệu 154 nghìn đồng/4.042 tỷ 114 triệu 269 nghìn đồng có điều kiện thi hành án; đạt tỉ lệ 38,88% (tăng 2,88%) so với năm 2019 vượt chỉ tiêu được giao 0,88%.
 
 Qua Báo cáo còn cho thấy: (i) Công tác hướng dẫn nghiệp vụ của Cục và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan THADS tỉnh  giải quyết xong đạt 98,4%; (ii) Thủ trưởng cơ quan THADS đã thực hiện tốt vai trò Thường trực Ban chỉ đạo THADS, chủ động tham mưu, đề xuất, xin ý kiến Ban chỉ đạo THADS đối với những vụ việc phức tạp, cần có sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp; (iii) Việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hữu quan trong THADS được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; (iv) Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát huy kết quả; (v) Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, khoản nợ của các tổ chức tín dụng, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn được tập trung giải quyết; (vi) đặc biệt tại địa phương đã tăng cường công tác đối thoại của lãnh đạo Cục, Chi cục không phát sinh các điểm nóng…
Bên cạnh đó, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác THADS trên địa bàn: số việc, tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều; nhiều vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng có giá trị lớn, phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm; còn tồn tại một số hạn chế liên quan đến công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá…
Bước sang năm 2021 với nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức nhiều khó khăn đối với tình hình kinh tế- xã hội nói chung và công tác THADS nói riêng, Cục trưởng đề nghị các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn và  kế hoạch công tác năm 2021, và một số phát biểu tại Hội nghị để sớm xây dựng những giải pháp nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được phát hiện, chỉ ra. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ trong hoạt động THADS, THAHC; quyết liệt và quyết tâm hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, kiểm tra, kết hợp với tranh thủ sự giám sát của các cơ quan có liên quan để kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trong thực thi công vụ; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tính gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo; và đảm bảo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, không chỉ bảo đảm về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ kế cận mà còn giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ các cơ quan THADS; tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác THADS trên địa bàn.
 
Cũng tại hội nghị, Cục trưởng thay mặt cho cấp Ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể công chức ngành THADS tỉnh trao quà chia tay đồng chí Nguyễn Công Danh - Phó chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cần Giuộc về nghỉ hưu theo chế độ. Mong muốn đồng chí Nguyễn Công Danh giữ gìn những phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ, công chức Ngành THADS và tiếp tục đóng góp xây dựng Ngành THADS tỉnh và địa phương trong thời gian tới.


Theo Nguyễn Dương

Các tin đã đưa ngày: