Sign In

Cục THADS tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2021

31/03/2021

Cục THADS tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Ngày 31/3/2021, tại Hội trường Cục THADS tỉnh Long An, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 
Hội nghị do Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì; thành phần tham dự gồm các đồng chí Lãnh đạo Cục; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Chấp hành viên Cục THADS tỉnh; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên Chi cục THADS các huyện, thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường.

Sau khi nghe Lãnh đạo Cục THADS tỉnh thông qua báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; triển khai một số nội dung văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS; các ý kiến phát biểu thảo luận của Chi cục THADS cấp huyện. Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021 nên kết quả THADS đạt được tương đối khả quan: đạt 51,17% (vượt 10,42%) về việc và đạt 21,21% (vượt 0,71%) về tiền (chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 81,5% về việc và 40,1% về tiền); Kết luận hội nghị Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bùi Phú Hưng phân tích chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, những khó khăn cho công tác thi hành án dân sự của tỉnh trong thời gian tới; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021và yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh, nhất là Trưởng các Phòng thuộc Cục THADS tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung quản lý, điều hành, có giải pháp khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trao Cờ thi đua Ngành Tư pháp năm 2020 cho Chi cục THADS huyện Đức Hòa và trao Quyết định khen thưởng cho 06 tập thể và 16 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt chỉ tiêu THADS 6 tháng đầu năm 2021.

Một số hình ảnh Lãnh đạo Cục THADS tỉnh trao cờ và giấy khen cho các tập thể và cá nhân

  

  

Các tin đã đưa ngày: