Sign In

Hội nghị Cán bộ Công chức Cục THADS tỉnh năm 2024 của Cục THADS tỉnh Long An

28/12/2023

Chiều ngày 28/12/2023, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở (CĐCS) Cục THADS tỉnh Long An đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 với sự tham dự của toàn thể đoàn viên công đoàn, công chức và người lao động của Cục THADS tỉnh. Đến dự Hội nghị có ông Cao Quốc Hoà – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Long An.
Thực hiện Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023), Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở và được sự chỉ đạo của Cấp uỷ Chi bộ cơ sở Cục THADS tỉnh, chiều ngày 28/12/2023 Ban Lãnh đạo Cục và Ban Chấp hành CĐCS Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2024. Nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mở đầu Hội nghị, Ban Tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch để điều hành Hội nghị và Thư ký Hội nghị để ghi chép các diễn biến, nội dung Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Chủ tịch CĐCS cùng các đồng chí được phân công đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào cán bộ công chức, người lao động và hoạt động Công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2024; công khai việc sử sụng tài chính của cơ quan; báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Thanh tra nhân dân.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, các công chức và người lao động đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm câng cao đời sống cho công chức và người lao động; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của công chức, người lao động; đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Cục trưởng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức và người lao động trong năm qua. Thời gian tới, Ban Lãnh đạo Cục THADS tỉnh yêu cầu toàn thể công chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh giao trong năm 2024, đồng thời nêu cao tinh thần phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị để nâng cao công tác THADS trên địa tỉnh, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa, xây dựng Cục THADS tỉnh vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành CĐCS Cục THADS tỉnh đã trao tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 06 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023 và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc đạt Danh hiệu Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023.Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương và sau khi nghe Thư ký Hội nghị trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết là 100% ý kiến nhất trí.Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024.

Các tin đã đưa ngày: