Sign In

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2024.

29/12/2023

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2024.
Ngày 29/12/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Vũ – Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động là Công đoàn viên của Công đoàn cơ sở.
Tại Hội nghị, bà Đặng Thị Ngọc Hưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã thay mặt Công đoàn cơ sở báo cáo công tác Công đoàn năm 2023; kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023; kiểm điểm thực hện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với những kết quả như sau:
- 100% Công đoàn viên (CĐV) chấp hành tốt Nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- 100% CĐV hực hiện nghiêm túc rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sạch, không quan liêu, có tinh thần đoàn kết tốt, gương mẫu trong công tác.
- CĐV luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước; trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin-tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
- Về tập thể: đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Về cá nhân: 100% CĐV đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% CĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 CĐV đạt danh chiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 01 CĐV đạt giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố Tân An.
Năm 2023, Công đoàn có sự thay đổi về Ban Chấp hành và tổ chức Công đoàn (Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra và ngày 31/3/2023, giải thể Công đoàn cơ sở Tư pháp – Thi hành án, thành lập Công đoàn cơ sở Tư pháp thành phố và Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố). Tuy nhiên, sau Đại hội Ban Chấp hành mới đã thực hiện ngay việc phân công ủy viên Ban Chấp hành để thực hiện tốt nhiệm vụ. Ban Chấp hành đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, người lao động theo quy định Nhà nước về vật chất và tinh thần.
Dự thảo Quy chế thu, chi, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn cơ sở và dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2024 đã được thông qua tại Hội nghị. Quy chế và Nghị quyết đã được thảo luận trên cơ sở dân chủ, công khai và thông qua bằng hình thức biểu quyết. Cũng qua Hội nghị, Công đoàn cơ sở và lãnh đạo đơn vị đã ký Bản cam kết Giao ước thi đua năm 2024.

Các tin đã đưa ngày: