Sign In

Châu Thành - Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

01/11/2021

Châu Thành - Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
Vào ngày 26/10/2021, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, cùng tham dự hội nghị có ông Đoàn Kim Từ - Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An, ông Lê Quốc Dũng – Bí thư thường trực Huyện ủy, bà Đặng Thị Tố Mai – Phó Chủ tịch HĐND huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, lãnh đạo và công chức tư pháp phụ trách thi hành án các xã, thị trấn.
Trong năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể:
*Về việc: Tổng số giải quyết là 1.305, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 413 việc; Số thụ lý mới là 892 việc, giảm 59 việc ( giảm 4,5% so với năm 2020). Sau khi trừ đi số ủy thác 10 việc, tổng số phải thi hành là 1.295 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 982 việc, chiếm 75,83% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 274 việc, chiếm 21,15% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 812 việc, giảm 85 việc (giảm 10,46%) so với năm 2020; đạt tỉ lệ 82,69% (giảm 0,37%) so với năm 2020. Vượt 1,19% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là trên 81,5%;
* Về tiền:
Tổng số giải quyết là 94.161.231.000 đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 53.112.020.000 đồng, Số thụ lý mới là 41.049.211.000 đồng, giảm 14.807.945.000 đồng, giảm 36,07% so với năm 2020. Sau khi trừ đi số ủy thác là 697.844.000 đồng, tổng số phải thi hành là 93.463.387.000 đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 40.617.925.000 đồng, chiếm 43,45%  trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 43.161.446.000 đồng, chiếm 46,18% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 20.622.385.000 đồng, giảm 11.155.347.000 đồng (giảm 54,09%) so với năm 2020; đạt tỉ lệ 50,77%  (giảm 10,43%) so với năm 2020, vượt 10,67% với chỉ tiêu của Tổng cục giao là trên 40,10%);
Phát biểu kết luận hội nghị ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã đánh giá cao thành tích đạt được trong năm 2021 và có chỉ đạo trong niên độ công tác năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tiếp tục phát huy tốt công tác phối hợp liên ngành, như Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện... giải quyết dứt điểm các vụ, việc còn tồn đọng và các vụ, việc có điều kiện thi hành, kiên quyết đưa ra cưỡng chế xử lý tài sản đối với các trường hợp có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành án. Song song đó, tăng cường kiện toàn công tác cán bộ thông qua việc giữ nghiêm kỷ luật, đạo đức công vụ, ý thức kỷ cương, kiểm tra, giám sát và đảm bảo sự đoàn kết nội bộ trong tác nghiệp thi hành án.
Trong năm, Chi cục thi hành án dân sự huyện phối hợp từng xã, thị trấn và các ngành liên quan rà soát, xác minh, phân loại số án trong toàn huyện, đảm bảo đúng qui trình, chặt chẽ, chính xác. Qua đó có biện pháp giải quyết từng vụ việc thi hành án phù hợp, đúng Luật thi hành án dân sự, thấu tình, đạt lý, người dân tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Huyện tiến hành củng cố các đoàn vận động thi hành án cấp xã, phối hợp Chi cục thi hành án dân sự và Ban vận động thi hành án của huyện trực tiếp xuống địa bàn vận động người phải thi hành án trên địa bàn xã, thị trấn tự nguyện thi hành án. Các ngành trong khối Nội chính của huyện làm tốt việc kê biên và bán đấu giá tài sản những vụ án điểm, án có nhiều người liên quan và số tiền phải thi hành lớn. Qua đó, phân loại cơ bản án chưa có điều kiện thi hành, xử lý theo luật định.
Đặc biệt, làm tốt khâu lập danh sách, phân loại đối tượng thi hành án còn tồn đọng trên từng địa bàn. Các xã, thị trấn làm tốt công tác phân công cán bộ Tư pháp phối hợp Chi cục thi hành án tham gia vận động thi hành án,… nhờ đó kết quả thi hành án đạt hiệu quả cao, những vụ việc tồn đọng nhiều năm tại địa phương đã được giải quyết.
Hội nghị ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các cá nhân, tổ chức trong công tác thi hành án dân sự trong năm 2021 thông qua việc khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đối với 03 cá nhân; bên cạnh đó có 05 tập thể, 07 cá nhân thuộc các ban ngành, UBND các xã, thị trấn được Chủ tịch UBND huyện Châu Thành khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác thi hành án năm 2021, đó cũng là động lực, là niềm tin vào sự lớn mạnh và phát triển bền vững của Ngành trong thời gian tới.


Theo Chi cục THADS huyện Châu Thành , Long An

Các tin đã đưa ngày: