Sign In

Kiến Tường: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án

11/05/2023

Kiến Tường: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án
Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10/5/2023, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường tiến hành tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với Ông Lê Văn Tính, sinh năm 1987 và bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh năm 1993, cùng địa chỉ: số 51, ấp Bàu Vuông, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An buộc chuyển giao quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Đép, sinh năm: 1957, địa chỉ: số 162A, ấp Nhựt Tân, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-PT ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An, Bản án số 47/2021/DS-ST ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An và Quyết định thi hành án số 244/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường:
“1. Buộc ông Lê Văn Tính và bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền có nghĩa vụ giao trả bà Bùi Thị Đép phần đất có tổng diện tích là 71.589m2 gồm các thửa như sau: Thửa số 58 diện tích 5.075m2, 201 diện tích 11.108m2, 206 diện tích 13.254m2, 349 diện tích 14.392m2, thửa 104 diện tích 13.094m2, thửa 114 diện tích 6.548m2, thửa 158 diện tích 8.118m2, cùng tờ bản đồ số 4,5 tọa lạc tại xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Ghi nhận sự tự nguyện của bà Bùi Thị Đép về việc yêu cầu đến giai đoạn thi hành án đồng ý nhận diện tích các thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể (nhiều hơn, ít hơn hoặc bằng) diện tích đo đạc thực tế của cơ quan chuyên môn trong quá trình thi hành án: (cụ thể: Thửa số 58 diện tích 5.075m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870029; thửa 201 diện tích 11.108m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870026; thửa 206 diện tích 13.254m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870027; thửa 349 diện tích 14.392m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870028; thửa 104 diện tích 13.094m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870023; thửa 114 diện tích 6.548m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870024; thửa 158 diện tích 8.118m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870025 tất cả được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 02/6/2020; đất tọa lạc tại xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
2. Buộc ông Lê Văn Tính và bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền có nghĩa vụ liên đới nghĩa vụ hoàn trả hoa lợi lợi tức cho bà Bùi Thị Đép số tiền là 141.100.000 đồng (một trăm bốn mươi mốt triệu một trăm nghìn đồng).
3. Về lệ phí tố tụng: Buộc ông Lê Văn Tính bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền phải liên đới trả cho bà Bùi Thị Đép số tiền là 13.500.000 đồng (mười ba triệu năm trăm nghìn đồng).
4. Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án thì bên phải thi hành án còn phải trả lãi đối với số tiền chậm trả, lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự.”
Chấp hành viên đã nhiều lần phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương động viên, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, người phải thi hành án không hợp tác, nhiều lần chống đối, cố tình không tự nguyện thi hành án.Ngày 28/9/2022, Chấp hành viên đã ban hành Quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất số 12/QĐ-CCTHADS buộc ông ông Lê Văn Tính và bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền cho bà Bùi Thị Đép quyền sử dụng đất gồm: phần đất có tổng diện tích là 71.589m2 gồm các thửa như sau: Thửa số 58 diện tích 5.075m2, 201 diện tích 11.108m2, 206 diện tích 13.254m2, 349 diện tích 14.392m2, thửa 104 diện tích 13.094m2, thửa 114 diện tích 6.548m2, thửa 158 diện tích 8.118m2, cùng tờ bản đồ số 4,5 tọa lạc tại xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Ghi nhận sự tự nguyện của bà Bùi Thị Đép về việc yêu cầu đến giai đoạn thi hành án đồng ý nhận diện tích các thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể (nhiều hơn, ít hơn hoặc bằng) diện tích đo đạc thực tế của cơ quan chuyên môn trong quá trình thi hành án: (cụ thể: Thửa số 58 diện tích 5.075m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870029; thửa 201 diện tích 11.108m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870026; thửa 206 diện tích 13.254m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870027; thửa 349 diện tích 14.392m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870028; thửa 104 diện tích 13.094m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870023; thửa 114 diện tích 6.548m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870024; thửa 158 diện tích 8.118m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV870025 tất cả được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 02/6/2020; đất tọa lạc tại xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Trước ngày cưỡng chế, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND xã Thạnh Hưng đã nhiều lần tổ chức cuộc vận động giải thích pháp luật cho ông Tính và bà Tuyền tự nguyện giao tài sản, cuộc vận động có mời các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách xã Thạnh Hưng, Viểm sát nhân dân thị xã, Công an thị xã, UBND xã Thạnh Hưng cùng Ban vận động xã. Tuy nhiên, ông Tính và bà Tuyền không hợp tác, cố tình không tự nguyện thi hành án.
Đến ngày 10/5/2023, Ông Phạm Văn Thẩm - Chấp hành viên chủ trì thực hiện việc cưỡng chế tiến hành đọc quyết định cưỡng chế tại địa điểm tài sản được giao, các thành phần tham gia cưỡng chế tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công. Việc cưỡng chế diễn ra thành công, đúng nội dung kế hoạch cưỡng chế của chấp hành viên.

Nhờ việc chuẩn bị kế hoạch cưỡng chế chặt chẽ của cơ quan thi hành án và sự tham gia phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, tinh thần trách nhiệm cao của các thành phần tham gia phối hợp, việc cưỡng chế thành công tốt đẹp, được đa số nhân dân ở địa phương đồng tình ủng hộ. Việc cưỡng chế thành công, góp phần giáo dục, răn đe những người phải thi hành án nếu có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn./.
Theo Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường.

Các tin đã đưa ngày: