Sign In

Thủ Thừa: Tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án thành công

06/03/2023

Thủ Thừa: Tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án thành công
Ngày 02/03/2023, Chi cục THADS huyện Thủ Thừa đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương huyện Thủ Thừa tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản của người phải thi hành án theo quy định pháp luật.
Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận số: 14/2022/QĐST-DS ngày 10 tháng 6 năm 2022 và số: 29/2022/QĐST-DS ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; Căn cứ Quyết định thi hành án số: 755/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 7 năm 2022, số: 691/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 7 năm 2022, số: 284/QĐ-CCTHADS và số: 285/QĐ-CCTHADS cùng ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thì ông Nguyễn Tuấn Kiệt và bà Trịnh Thị Bích Phượng, địa chỉ: Khu phố Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa phải thi hành án cho 04 hồ sơ thi hành án số tiền tổng cộng là 1.346.793.680đ

Trong quá trình tổ chức thi hành và kết quả xác minh thì ông Kiệt, bà Phượng có tài sản là nhà và đất tọa lạc tại KP Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa nhưng không tự nguyện thi hành án. Để thi hành các quyết định nêu trên, ngày 02/03/2023 Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Thủ Thừa đã phối hợp các cơ quan, ban, ngành huyện và VKSND thị trấn Thủ Thừa tiến hành thực hiện việc kê biên tài sản đối với ông Kiệt, bà Phượng theo Quyết định cưỡng chế số: 05/QĐ-CCTHADS ngày 22/02/2023, tài sản kê biên là QSDĐ thửa 26 diện tích 158,7m2, căn nhà ở cấp 4 và tài sản khác gắn liền với đất.

Sau khi công bố quyết định, đoàn cưỡng chế thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chấp hành viên. Cuộc cưỡng chế thành công thuận lợi, đương sự hợp tác, không có sự chống đối từ người phải thi hành án và sau khi kê biên, Chấp hành viên tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo của quá trình thi hành án để đảm bảo quyền lợi cho người được thi hành án theo quy định của pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: