Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2018

10/04/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2018
Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2018
Vào ngày 10/4/2018 Cục THADS tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS tỉnh 06 tháng đầu năm 2018. Thành phần dự gồm: Đại diện lãnh đạo Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp, đại diện VKSND tỉnh;lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng, các Phó trưởng phòng; lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên các cơ quan THADS trong tỉnh.

Kết quả thi hành án 06 tháng đầu năm về việc đạt 42,29%/72% về việc và 13,66%/32% về giá trị; so với cùng kỳ năm 2017 về việc tăng 6,43%, về giá trị tăng 0,22%. Tuy nhiên kết quả trên vẫn chưa đạt theo yêu cầu và cũng còn nhiều hạn chế, thiếu sót đã được đánh giá trong báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 và qua thảo luận tại Hội nghị.Qua ý kiến phát biểu của các Chi cục THADS, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, Cục THADS tiếp thu và yêu cầu toàn thể chấp hành viên, thẩm tra viên, thư lý THA trong toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các việc sau:
1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, xây dựng nội bộ thật sự đoàn kết, thống nhất mỗi CBCC đều phải có trách nhiệm trong việc đóng góp, xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị.
2. Xác định việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và không để xảy ra vi phạm là nhiệm vụ chính trị chủ yếu, cốt lõi của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh trong năm 2018.
3. Lãnh đạo các phòng, các chi cục nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo điều hành. Lãnh đạo Cục kiên quyết xử lý các trường hợp buông lỏng quản lý, thiếu sâu sát, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.
4. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý kho vật chứng, xử lý các khoản tạm thu, tang tài vật, tránh thất thoát vật chứng tài sản, việc thu chi tiền thi hành án phải đúng quy định pháp luật. Giao trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Trưởng phòng tài chính – kế toán, Chánh văn phòng Cục do Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án chủ trì tham mưu lãnh đạo Cục xây dựng nội quy kho vật chứng và quy trình xuất, nhập vật chứng.
5. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, không bao che và khắc phục kịp thời các vi phạm, thiếu sót trong THADS. Tăng cường đối thoại giải quyết khiếu nại.
6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đảm bảo công khai, minh bạch.
7. Tích cực phối hợp liên ngành trong THADS; phân công đồng chí Phó cục trưởng phụ trách văn phòng tham mưu xây dựng quy chế phối hợp với Sở tài nguyên và môi trường trong THADS có liên quan đến quyền sử dụng đất.
8. Cục trưởng, các Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trong việc theo dõi thi hành án hành chính theo thẩm quyền. Phân công trưởng phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo tham mưu xây dựng quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân trong việc theo dõi các bản án hành chính liên quan đến trách nhiệm theo dõi của cơ quan THADS.
Lãnh đạo Cục rất mong các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, CBCC, người lao động toàn tỉnh chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, quyết liệt trong công tác, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và lãnh đạo địa phương giao trong năm 2018.


 
 

Tác giả ảnh: Chánh văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: