Sign In

Nam Định: Tập trung giải quyết án phức tạp, có giá trị lớn

12/05/2021

Nam Định: Tập trung giải quyết án phức tạp, có giá trị lớn
(PLVN) -Trong tháng 5 năm 2021, các cơ quan THADS Nam Định sẽ thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành THADS, đồng thời, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian chuẩn bị và diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 29/04/2021, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã thi hành xong 2752/3907 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 70,44%; thi hành xong 83.973.822.000 đồng/290.805.318.000 đồng, đạt tỷ lệ 28,88%.

Cục THADS tỉnh đã tập trung đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác THADS năm 2021 và Quyết định số 05/QĐ-CTHADS ngày 08/01/2021 về việc giao chỉ tiêu năm 2021 của Cục THADS tỉnh Nam Định. Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ việc liên quan đến tổ chức, tín dụng ngân hàng; các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo (Chi cục THADS thành phố Nam Định, huyện Hải Hậu, huyện Giao Thủy, huyện Mỹ Lộc,…). Cục THADS tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Cục cũng đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc tiếp công dân; xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức THADS trước và trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cơ quan THADS tỉnh Nam Định đã tiếp tục tập trung thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2021; rà soát, xây dựng Kế hoạch điều động, luân chuyển công chức năm 2021; rà soát thực hiện Quy chế đánh giá công chức, viên chức năm 2020 theo yêu cầu của Tổng cục THADS; cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ…

Về công tác phối hợp, Cục THADS tỉnh Nam Định đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27/04/2021 về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp giải quyết các vụ án liên quan tín dụng, ngân hàng, với sự tham gia của cơ quan Viện Kiểm sát, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Nam Định nhằm thống nhất chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án các vụ việc có liên quan đến hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành như Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Ngân hàng nhà nước, Bảo hiểm xã hội… nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các Quy chế phối hợp liên ngành. 

Trong tháng 5 và những tháng cuối năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm được các cơ quan THADS trên địa bàn đặt ra đó là tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết án có điều kiện thi hành, nhất là án phức tạp, có giá trị lớn, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước đối với các vụ việc tham nhũng-kinh tế; thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành THADS, đồng thời, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian chuẩn bị và diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị, phản ánh của nhân dân; giải quyết đúng thời hạn đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án. Tiếp tục công tác kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, hành chính năm 2021 và Kế hoạch kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ của Cục THADS tỉnh Nam Định.

Phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27/4/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đánh giá, sửa đổi, bổ sung các Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp. Tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo THADS đối với công tác THADS. 

Cùng với đó, thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm; công tác giải quyết chính sách, chế độ cho công chức, người lao động. Đẩy mạnh ứng dụng thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục hoạt động của cơ quan THADS trong tỉnh, áp dụng các giải pháp đổi mới cải cách hành chính; thực hiện tốt cơ chế một cửa tại Cục và các Chi cục theo sự chỉ đạo của Tổng cục THADS. 


Theo Bảo Ngọc - Báo Pháp luật Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: