Sign In

Nam Định: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022

13/04/2022

Nam Định: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Chiều ngày 12/4/2022, Cục THADS tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng, cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố và toàn thể Chấp hành viên tại các cơ quan THADS tỉnh Nam Định.
Kết quả công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

- Về việc: Tổng số phải thi hành là 4030 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 3179 việc (chiếm 78,88% tổng số phải thi hành); Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 851 việc (chiếm 21,12% tổng số phải thi hành); Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1801 việc, giảm 544 việc (giảm 23%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỷ lệ 56,65% (giảm 9,91%) so với cùng kỳ năm 2021.

- Về tiền: Tổng số phải thi hành là 1052.286.354.000 đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 542.121.559.000 đồng (chiếm 51,52% trong tổng số phải thi hành); Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 510.164.795.000 đồng (chiếm 48,48% trong tổng số phải thi hành); Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 69.176.704.000 đồng, giảm 1.045.018.000 đồng (giảm 12,68%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỷ lệ 12,76% (giảm 14,95%) so với cùng kỳ năm 2021.

 

(Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Trực Ninh)
 
Tại Hội nghị, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố báo cáo kết quả công tác của đơn vị mình từ đó nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá về những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Bên cạnh đó cũng nêu những biện pháp khắc phục và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong việc thực hiện chỉ tiêu thi hành án được giao.
 

(Tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Nam Định)

 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức – Cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương những sự cố gắng của các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác THADS 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời đồng chí chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nhất định trong 6 tháng qua và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2022 cụ thể:

+ Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị Trung ương; Nghị quyết của Quốc Hội, Chính phủ và các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác THADS, theo dõi THAHC.

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án, giải quyết cơ bản những vụ việc có điều kiện thi hành án. Chỉ đạo sát sao, quyết liệt thi hành án đối với các vụ việc tham nhũng-kinh tế; nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng... Hạn chế sai sót, bảo đảm tính khách quan, công khai trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2022 mà Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao.

+ Tiến hành kiểm tra công tác THADS, THAHC đối với Chi cục trực thuộc theo Kế hoạch; chú trọng công tác tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa vi phạm đối với tất cả các khâu của quá trình thi hành án; tổ chức thực hiện hiệu quả “Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025”.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ. Rà soát, sắp xếp bố trí luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị. Thực hiện tốt công tác tăng cường, biệt phái công chức đến công tác tại các đơn vị có lượng án nhiều, phức tạp.

+ Tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2022 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Khối các cơ quan Tư pháp - Thi hành án dân sự khu vực các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, Tổng cục THADS, địa phương và các kế hoạch Cục đã phát động gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022).

+ Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS trong tổ chức thi hành án, nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương (việc thi hành án của UBND xã Hải Phú, ông Nguyễn Đức Cường, bà Phạm Thị Dần; việc thi hành án của 10 hộ dân xã Hải Chính;...) và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan THADS. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp trong THADS.

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS. Thực hiện tốt cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án tại các cơ quan THADS. Vận hành hiệu quả, thông suốt các Phần mềm (Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS, tổ chức cán bộ, kế toán,...). Duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Trang Thông tin điện tử của Cục.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: