Sign In

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I năm 2022

14/01/2022

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I năm 2022

Chiều ngày 13/01/2022, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi  thi hành án hành chính quý I năm 2022 và nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm 2022 do Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Cục và các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện và thành phố.

Kết quả công tác Thi hành án dân sự, hành chính Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

- Về việc: Tổng số thụ lý: 2832 việc. Trong đó: số cũ chuyển sang (trừ số việc đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1652 việc; số thụ lý mới 1180 việc, giảm 431 việc (giảm 27%) so với cùng kỳ năm 2021. Số ủy thác đi: 22 việc; số việc thu hồi quyết định thi hành án: 01 việc; Số việc phải thi hành: 2809 việc. Trong đó: số có điều kiện thi hành là 1985 việc (chiếm 70,67% trong tổng số phải thi hành) và và số chưa có điều kiện thi hành là 824việc (chiếm 29,33% trong tổng số phải thi hành); Thi hành xong: 825/1985 việc, giảm 453 việc (giảm 35%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỷ lệ 41,56% (giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2021); Số việc chuyển kỳ sau: 1984 việc.

- Về tiền: Tổng số tiền thụ lý: 926.245.058.000 đồng. Trong đó, số cũ chuyển sang (trừ số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 613.082.905.000 đồng; số thụ lý mới: 313.162.153.000 đồng, tăng 201.708.214.000 đồng (tăng 181%) so với cùng kỳ năm 2021; Số tiền ủy thác đi: 29.847.874.000 đồng; số tiền thu hồi quyết định thi hành án: 60.846.000 đồng; Số tiền phải thi hành: 896.336.338.000 đồng. Trong đó, số tiền có điều kiện thi hành là 394.320.770.000 đồng (chiếm 43,99% trong tổng số phải thi hành) và số chưa có điều kiện thi hành: 502.015.568.000 đồng (chiếm 56,01% trong tổng số phải thi hành); Thi hành xong: 34.184.591.000 đồng/394.320.770.000 đồng, giảm 13.630.942.000 đồng (giảm 28,5%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỷ lệ 8,67% (giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2021); Số tiền chuyển kỳ sau: 862.151.747.000 đồng.

 

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh cũng đã trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể và đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác THADS trong năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022 giữa các đơn vị và đăng ký thi đua năm 2022 . Đại diện các Đơn vị cũng đã ký kết vào bản giao ước thi đua và cam kết triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi hành án để hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS đã giao. 


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: