Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 105/TB-CTHADS ngày 05/5/2022: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 547, TBĐ số 08 tại xóm Yên Thịnh, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

05/05/2022

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: